دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:شیمی 3 موازنه واكنش های شیمیایی

برچسب آرشیوها:شیمی 3 موازنه واكنش های شیمیایی

آموزش تعیین فرمول شیمیایی ترکیبات یونی به کمک رسم جدول

ترکیبات یونی یکی از مهمترین مواد در شیمی می باشند. این ترکیبات متشکل از آنیونها و کاتیونها می باشند که توسط جاذبۀ الکتروستاتیکی، در یک ساختار بلوری به هم نگه داشته شده اند. این ساختار بلوری، معمولاً طرح هندسی تکرار شدنی دارد. آموزش تعیین فرمول شیمیایی برای این ترکیبات با ...

ادامه مطلب