دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:عوامل جبری روی توابع

برچسب آرشیوها:عوامل جبری روی توابع

جزوه دست نویس ریاضی پایه با حل تست

جزوه ریاضی پایه به همراه تست های سراسری جمع بندی مباحثی مانند : دنباله – تصاعد حسابی یا عددی – قانون اندیس ها – تصاعد هندسی – لگاریتم – دامنه تابع – عوامل جبری روی توابع – برد تایع – توابع – تابع یک به یک – تابع پوشا – تابع ...

ادامه مطلب