دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:فرشاد میرزایی

برچسب آرشیوها:فرشاد میرزایی

جزوه شیمی ، بخش ساختار لوویس و پیوند داتیو

بخش ساختار لویس و پیوندهای داتیو یکی از بخش های شیمی دوم هست که دانش آموزان در حل سریع و درک مفهوم آن مشکل دارند و یکی از بخش های مهم از دید طراحان کنکور شیمی است. قابل استفاده ی دانش آموزان دوم ریاضی و تجربی و هم چنین داوطلبان کنکور سراسری ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه ی شبکه ی بلور شیمی

شیمی کنکور مبحث شبکه ی بلور شامل پرسش های ۴ گزینه ای به همراه پاسخ تشریحی و آموزش کامل نگات مربوط شبکه ی بلور یا رابطه ای میان انرژی شبکه و نقطه ی ذوب یک ترکیب یونی وجود دارد؟ در صورتی که نوع شبکه ی بلور و نسبت شعاع کاتیون به ...

ادامه مطلب

تکنیک طیف نشری خطی , تکنیک یافتن حجم ظرف

شیمی ۲ : تکنیک طیف نشری  اتم هیدروژن شیمی ۴ : تکنیک یافتن حجم ظرف توجیه بخش مریی طیف نشری خطی اتم هیدروژن با مدل اتمی بور بلندترین و کوتاه ترین طول موج رابطه معکوس انرژی با طول موج تست محاسباتی مربوط به تعادل گازها تکنیک طیف نشری خطی , تکنیک یافتن حجم ظرف در ...

ادامه مطلب