دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:مطلب مشاوره ی درسی

برچسب آرشیوها:مطلب مشاوره ی درسی

چطور درس هر روز را همان روز بخوانیم؟

درس هر روز را همان روز خواندن یعنی چی؟ در این مطلب از سایت ریاضی صد میخواهم موضوع مهمی را بحث کنم.   دانش آموزان به مدرسه می روند و معلم ها شروع به درس دادن می کنند و دانش آموزان باید این نکته را به خاطر بسپارند که باید درس هر ...

ادامه مطلب