دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:نکات اعراب فرعی درس عربی

برچسب آرشیوها:نکات اعراب فرعی درس عربی

نکات اعراب فرعی، محلی و تقدیری

۱- مواردی مانند «مساکین، شیاطین، مجانین، میادین و…» هرچند در ظاهر مانند جمع مذکر سالم هستند درواقع جمع مکسرند زیرا در صورت حذف «ین» به مفردشان دست نمی‌یابیم بنابراین اعرابشان فرعی نیست. ۲- کلماتی مانند «شیطان، سلطان، هامان، حصان و…) مفرد هستند و مثنی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا «ین» جزء ساختار ...

ادامه مطلب