دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:چطور مسایل فیزیک را حل کنیم؟

برچسب آرشیوها:چطور مسایل فیزیک را حل کنیم؟

چطور مسایل فیزیک را حل کنیم ؟

خیلی از دانش آموزان و داوطلبان کنکور اذعان دارند که مفاهیم فیزیک را خوب بلد هستند ولی نمیتوانند تست ها و مسایل فیزیک را حل کنند. و می گویند ما صورت مساله را دقیق میخوانیم و فرمول ها را هم خلاصه نویسی می کنیم. حواسمون به تبدیل واحد ها هست. ...

ادامه مطلب