دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:ارزشمندترین اتم های جهان

برچسب آرشیوها:ارزشمندترین اتم های جهان

گرانترین عناصر جهان

در اینجا نگاهی به گران قیمت ترین و گران ترین عنصر طبیعی شناخته شده می پردازیم: گران قیمت ترین عنصرطبیعی فرانسیم است. فرانسیم به صورت طبیعی، تجزیه می شود و نمی توان آن رابرای استفاده جمع آوری کرد. فقط تعداد کمی از اتم ها ی فرانسیم به صورت تجاری تولید ...

ادامه مطلب