دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » مشاوره » تاثیر معدل در کنکور » تخمین رتبه کنکور سراسری 94 با اعمال تاثیر معدل
کانال تلگرام ریاضی 100

تخمین رتبه کنکور سراسری 94 با اعمال تاثیر معدل

تخمین رتبه کنکور سراسری سال 94 با احتساب تاثیر معدل و نمرات سال سوم دبیرستان

 

 تخمین رتبه برای اولین بار با در نظر گرفتن تاثیر معدل محاسبه می شود .

 

ابزارهای ما برای اینکه به روش تخمین رتبه دقیق وبسایت ریاضی 100 اعتماد کنید.

اعمال سوابق +سنجش
اعمال سوابق +سنجش

1- آخرین اطلاعات سازمان سنجش در مورد تاثیر معدل که اسفند 93 منتشر شد.

تخمین رتبه قلم چی
تخمین رتبه قلم چی

2- تخمین رتبه ی کنکور سایت کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

تخمین رتبه گزینه دو
تخمین رتبه گزینه دو

3- تخمین رتبه ی کنکور سایت گزینه دو

تخمین رتبه ریاضی صد
تخمین رتبه ریاضی صد

4- بررسی حدود 1400 کارنامه ی کنکور سراسری 93 توسط مهندس حامد دلیجه

مهندس حامد دلیجه
مهندس حامد دلیجه

5- مغز مهندس حامد دلیجه که ریاضیات کنکور را 100 درصد پاسخ داده است.

تخمین رتبه کنکور با اعمال تاثیر معدل
تخمین رتبه کنکور با اعمال تاثیر معدل

6- برنامه ی آماری رگرسیون پیشرفته که توسط دانشجویان نخبه ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر با مدیریت مهندس دلیجه کدنویسی شده است.

 

*****در این برنامه ما تمامی موارد ( 1 تا 5) را با هم ترکیب کرده ایم تا بصورت کاملا دقیق با اعمال نمرات نهایی خرداد سوم رتبه ی شما پیش بینی شود.

و نقاط ضعف تخمین رتبه ی کانون و گزینه دو   که نمرات نهایی را اعمال نمی دادند، رفع شده است.

هیچکدام از موارد بالا به تنهایی کافی نبوده و ما با ترکیب تمامی موارد بالابرای اولین بار تخمین رتبه ی دقیقی که نمرات سوم را هم لحاظ می کند آماده کرده ایم***

توجه شود که نسبت سختی کنکور 94 را مانند کنکور 93 در نظر گرفته ایم.

درضمن توضیحات مفصل در مورد تراز و تاثیر معدل با بیش از 1200 پرسش و پاسخ در وبسایت موجود است.

اگر دیپلم خود را قبل از سال 83 گرفته اید، مستقیما از تخمین رتبه ی کانون یا گزینه دو استفاده کنید.

اگر در بیش از یک گروه آزمایشی شرکت می کنید، سوال خود را جداگانه بپرسید.

رتبه های شما در تمامی زیرگروه هایرشته ی شما جداگانه اعلام می گردد.

به تمامی دوستان خود که دغدغه ی تاثیر معدل و درصد و رتبه را در کنکور 94 را دارند اینجا را معرفی کنید.

 

 

نحوه پرسش شما در سایت :

الف – مشخص کردن منطقه ی خود

داوطلب کنکوری منطقه (1یا2یا3) هستم.

ب – وارد کردن نمرات نهایی و درصد کنکور درس های عمومی برطبق دستورالعمل زیر

نمره ی نهایی ادبیات فارسی  —  و در کنکور ادبیات را — % می زنم.

نمره ی نهایی زبان فارسی  —

نمره ی نهایی عربی  — و در کنکور عربی را — % می زنم.

نمره ی نهایی دین و زندگی   — و در کنکور دین و زندگی را — % می زنم.

نمره ی نهایی زبان انگلیسی   — و در کنکور زبان انگلیسی را — % می زنم.

ج- وارد کردن نمرات نهایی و درصد کنکور درس های اختصاصی طبق یکی از موارد 1 تا 13

د – بعد از ارسال پرسش به شماره موبایل 09383350983 نامی که با آن نظر دادید را پیامک دهید که به محض پاسخگویی اطلاع داده شود.

 

در هرکدام از کنکورها و دیپلم ها فقط موارد زیر اعمال می شوند. و اگر درس دیگری،نمره ی خوب یاد بد دارید،تاثیری ندارد!

1- دیپلم ریاضی متقاضی شرکت در کنکور ریاضی

 

نمره ی نهایی حسابان  — و در کنکور ریاضی را — % می زنم.

نمره نهایی جبرواحتمال :–

نمره نهایی هندسه 2 :–

نمره ی نهایی فیزیک   — و در کنکور فیزیک  را — % می زنم.

نمره ی نهایی شیمی   — و در کنکور شیمی  را — % می زنم.

 

2-دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور تجربی

نمره ی نهایی ریاضی  — و در کنکور ریاضی را — % می زنم.

نمره ی نهایی فیزیک   — و در کنکور فیزیک  را — % می زنم.

نمره ی نهایی شیمی   — و در کنکور شیمی  را — % می زنم.

نمره ی نهایی زیست   — و در کنکور زیست  را — % می زنم.

نمره ی نهایی زمین شناسی   — و در کنکور زمین شناسی  را — % می زنم.

 

3-دیپلم انسانی متقاضی شرکت در کنکور انسانی

نمره ی نهایی ریاضی  — و در کنکور ریاضی را — % می زنم.

درکنکور اقتصاد را —% می زنم.

نمره نهایی ادبیات فارسی تخصصی — و درکنکور ادبیات اختصاصی را —% می زنم.

نمره نهایی آرایه های ادبی —

نمره نهایی زبان فارسی تخصصی—-

نمره ی نهایی عربی 3 ویژه انسانی  — ودرکنکور عربی اختصاصی را —% می زنم.

درکنکور تاریخ و جغرافیا را —% می زنم.

نمره ی نهایی تاریخ ایران و جهان 2  — وجغرافیا 2 —–

نمره نهایی جامعه شناسی2 —  — ودرکنکور علوم اجتماعی را —% می زنم.

نمره ی نهایی فلسفه و منطق  — ودرکنکور فلسفه و منطق را —% می زنم.

درکنکور روانشناسی را —% می زنم.

 

4-دیپلم ریاضی متقاضی شرکت در کنکورتجربی

نمره ی نهایی حسابان  — و در کنکور ریاضی را — % می زنم.

نمره ی نهایی فیزیک   — و در کنکور فیزیک  را — % می زنم.

نمره ی نهایی شیمی   — و در کنکور شیمی  را — % می زنم.

در کنکور زیست را —% می زنم.

درکنکور زمین شناسی را —% می زنم.

 

5-دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور ریاضی

در کنکور ریاضی را — % می زنم.

نمره ی نهایی فیزیک   — و در کنکور فیزیک  را — % می زنم.

نمره ی نهایی شیمی   — و در کنکور شیمی  را — % می زنم.

 

6-دیپلم ریاضی متقاضی شرکت در کنکور انسانی

نمره ی نهایی حسابان  — و در کنکور ریاضی را — % می زنم.

درکنکور اقتصاد را —% می زنم.

درکنکور ادبیات اختصاصی را —% می زنم.

درکنکور عربی اختصاصی را —% می زنم.

درکنکور تاریخ و جغرافیا را —% می زنم.

درکنکور علوم اجتماعی را —% می زنم.

درکنکور فلسفه و منطق را —% می زنم.

درکنکور روانشناسی را —% می زنم.

7-دیپلم انسانی متقاضی شرکت در کنکور ریاضی

درکنکور ریاضی را —% می زنم.

درکنکور فیزیک را —% می زنم.

درکنکور شیمی را —% می زنم.

نمره نهایی زبان فارسی تخصصی —

نمره نهایی عربی 3 ویژه انسانی—-

 

8-دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور انسانی

نمره ی نهایی ریاضی  — و در کنکور ریاضی را — % می زنم.

درکنکور اقتصاد را —% می زنم.

درکنکور ادبیات اختصاصی را —% می زنم.

درکنکور عربی اختصاصی را —% می زنم.

درکنکور تاریخ و جغرافیا را —% می زنم.

درکنکور علوم اجتماعی را —% می زنم.

درکنکور فلسفه و منطق را —% می زنم.

درکنکور روانشناسی را —% می زنم.

9-دیپلم انسانی متقاضی شرکت در کنکور تجربی

درکنکور ریاضی را —% می زنم.

درکنکور فیزیک را —% می زنم.

درکنکور شیمی را —% می زنم.

درکنکور زیست شناسی را —% می زنم.

درکنکور زمین شناسی را —% می زنم.

نمره نهایی زبان فارسی تخصصی —

نمره نهایی عربی 3 ویژه انسانی—-

 

10-دیپلم  تجربی متقاضی شرکت در کنکور هنر

نمره ی نهایی ریاضی  — و در کنکور درک عمومی ریاضی را — % می زنم.

نمره ی نهایی فیزیک  — و در کنکور درک عمومی فیزیک را — % می زنم

درک عمومی هنر —% می زنم

ترسیم فنی—% می زنم

خلاقیت تصویری—% می زنم

خلاقیت نمایشی—% می زنم

خلاقیت موسیقی—% می زنم

خواص مواد—% می زنم

 

11-دیپلم ریاضی  متقاضی شرکت در کنکور هنر

نمره ی نهایی حسابان  — و در کنکور درک عمومی ریاضی را — % می زنم.

نمره ی نهایی فیزیک  — و در کنکور درک عمومی فیزیک را — % می زنم

درک عمومی هنر —% می زنم

ترسیم فنی—% می زنم

خلاقیت تصویری—% می زنم

خلاقیت نمایشی—% می زنم

خلاقیت موسیقی—% می زنم

خواص مواد—% می زنم

 

12-دیپلم انسانی متقاضی شرکت در کنکور هنر

در کنکور درک عمومی ریاضی را — % می زنم.

درک عمومی هنر —% می زنم

ترسیم فنی—% می زنم

خلاقیت تصویری—% می زنم

خلاقیت نمایشی—% می زنم

خلاقیت موسیقی—% می زنم

خواص مواد—% می زنم

نمره نهایی زبان فارسی تخصصی —

نمره نهایی عربی 3 ویژه انسانی—-

13-دیپلم (ریاضی،تجربی،انسانی) متقاضی شرکت در کنکور زبان

زبان تخصصی را در کنکور — % می زنم.

 

 

تخمین رتبه کنکور 94 ریاضی صد
تخمین رتبه کنکور 94 ریاضی صد

 

باتوجه به اینکه تخمین رتبه ها براساس کنکورهای اخیر می باشد، با توجه به سطح دشواری یا آسانی کنکور 94 می توانددچار خطا باشد.

مثلا اگر کنکور 94 آسانتر از کنکور 93 باشد، با این درصدها تخمین رتبه  450 می شود 600

و همچنین تخمین رتبه ی رتبه های مانند 7000 به 9000 تبدیل می گردد.

 

 

داوطلبان عزیز دقت کنید که در کنکور به نسبت قلم چی حدود 15% افت درصد خواهید داشت.

داوطلبان عزیز دقت کنید که در کنکور به نسبت گزینه دو  حدود 10% افت درصد خواهید داشت.

از نوشته های مشابه همین مطلب که در پایین وجود دارد دیدن کنید.

570 نظرات

 1. منطقه 2 هستم مهندس جون
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی  20  و در کنکور ادبیات را 95% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 19.75
  نمره ی نهایی عربی  19.75 و در کنکور عربی را 80 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی   19.5و در کنکور دین و زندگی را 90 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی   19.75و در کنکور زبان انگلیسی را85%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی  19.25و در کنکور ریاضی را 70% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک   19.25و در کنکور فیزیک  را 100% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی   18.75و در کنکور شیمی  را 75% می زنم.
  نمره ی نهایی زیست   19و در کنکور زیست  را 90% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی   20 و در کنکور زمین شناسی  را 30 % می زنم.
  🙂

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 50 تا 140 است.

 2. سلام جناب مهندس
  منطقه یک هستم
  دیپلم ریاضی دارم و می خوام تو کنکور ریاضی شرکت کنم
  حسابان ……. 17.75 ……. ریاضی کنکور رو 35 میزنم
  هندسه ……. 18.75
  جبرواحتمال …… 16.5
  فیزیک ……. 11.5 ….. . فیزیک کنکور رو 30 میزنم
  شیمی …… 17.75 . ……. شیمی کنکور رو 40 میزنم
  ادبیات نمره نهایی …… 19.25 …… کنکور 50 درصد میزنم
  عربی نمره نهایی …… 16.5 …… کنکور 60 میزنم
  دینی نمره نهایی ……. 19.75 ….. کنکور 80 میزنم
  زبان نمره نهایی ….. 17.75 …… کنور 70 میزنم

  • مهندس دلیجه

   نمره ی زبان فارسی نهایی را نگفتید. 19 زدمش
   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 1400 تا 1700 است.

 3. سلام
  رشته من تجربیه
  نمرات نهایی
  ادبیات۱۴+کنکور ۶۰
  دینی۱۷+کنکور ۵۵
  عربی ۱۷+کنکور ۲۰
  زبان ۱۳+کنکور ۳۰

  ریاضی ۱۰ونیم+کنکور ۱۰
  زیست۱۱+کنکور ۴۵
  فیزیک۱۳+کنکور ۲۵
  شیمی ۱۴+ کنکور ۶۰

 4. سلام
  منطقه ۱ هستم با دیپلم تجربی در کنکور تجربی
  نمرات و درصدام
  ادبیات ۱۳ کنکور ۸۰
  زبان فارسی ۱۲
  عربی ۱۲.۵ کنکور ۹۵
  دینی ۱۸.۵ کنکور ۷۵
  زبان ۱۸ کنکور ۸۰
  ریاضی ۱۲.۵ کنکور ۷۵
  زیست ۱۱ کنکور ۸۰
  فیزیک ۱۱.۲۵ کنکور ۸۵
  شیمی ۱۱ کنکور ۸۰

 5. منطقه 1 هستم
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 12 و در کنکور ادبیات را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 12
  نمره ی نهایی عربی 9.5 و در کنکور عربی را 60 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 12 و در کنکور دین و زندگی را 60 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی18 و در کنکور زبان انگلیسی را60%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 19.25و در کنکور ریاضی را80% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک 12 و در کنکور فیزیک80% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 12و در کنکور شیمی را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی زیست 16و در کنکور زیست60% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی 16 و در کنکور زمین شناسی را 0 % می زنم.

 6. رشته تجربی – منطقه 3- کنکور تجربی.

  ادبیات 10- کنکور50

  عربی 12 کنکور 60

  دینی 10 کنکور 70

  زبان 10 کنکور 20

  زمین 12 کنکور 40

  ریاضی 20 کنکور 50

  فیزیک 14 کنکور 50

  شیمی 17 کنکور 60

  زیست 12 کنکور 60

  تازه از سربازی اومدم :))

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 850 تا950 است.

 7. سلام. منطقه 2 هستم ..دیبلم تجربی هستم و میخوام کنکور تجربی شرکت کنم.
  ادبیات:نمره نهایی 15/75 و در کنکور 75 میزنم
  زبان فارسی نهایی:14/5
  عربی: نمره نهایی 14/5 و در کنکور 88 میزنم
  زبان : نمره نهایی 14 و در کنکور 88 میزنم
  دینی : نمره نهایی 18 و در کنکور 100 میزنم
  زیست : نمره نهایی 8 و در کنکور 70 میزنم
  شیمی : نمره نهایی 10 و در کنکور 50 میزنم
  فیزیک : نمره نهایی 10/75 و در کنکور 65 میزنم
  ریاضی نمره نهایی 7/25 و در کنکور 45 میزنم
  زمین نمره نهایی 10 و در کنکور 20 میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 2200 تا 2400 است.

 8. مهندس این نظر ثبت بشه..

  sary شما نمیدونم خانمی یا اقا ولی اون نمرات اون درصدارو کسی شما رو ببینه سه سوته بورسیت میکنه!!

  با اون درصدا تهران که سهله به بلدهای خارجی هم قبولی.

 9. مهندس میخوام اگه 94 قبول نشدم برم دیپلم انسانی بگیرم با دیپلم انسانی کنکور تجربی بدم..

  حالا میشه ی تخمین رتبه ای براساس اینکه دیپلم انسانی میخوام کنکور تجربی بدم برام بزنی موچکر میشم:)

  ۹-دیپلم انسانی متقاضی شرکت در کنکور تجربی در کنکور 95 ، اگه امسال درنیومدم میخوام 95 شرکت کنم..
  درکنکور ریاضی را 80% می زنم.
  درکنکور فیزیک را 80% می زنم.
  درکنکور شیمی را 90% می زنم.
  درکنکور زیست شناسی را 90% می زنم.
  درکنکور زمین شناسی را 70% می زنم.
  نمره نهایی زبان فارسی تخصصی : میخوام 10 بگیرم
  نمره نهایی عربی ۳ ویژه انسانی میخوام 15 بگیرم.
  …………………………………………..

  درصدای منم مثه اون خانمی که نظر اول داده بود شد خخخخ :))

  خب هرکی هم اینا رو بزنه معلومه جزو انجمن نخبگان میشه..

  ولی ی حساب بکن ببینم چی میشه :

  مرسی مهندس حامد دلیجه ، و نفر 5 هوش کشور.

  و کسی که ریاضی رو 100 زد.

  نخبه ها از همچین روستاهایی پا میشن..

  • مهندس دلیجه

   ممکن است کنکور 95 درصد و.. تاثیر معدل فرق کند. فرض میگیریم که نحوه ی اعمال ثابت بماند.
   عمومی ها را همان قبلی ها زدم!
   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 1 تا 100 است.

 10. یعنی 1400 کارنامه کنکور 93 بررسی کردین رتبه هایی که این نرم افزار داد با رتبه کارنامه یکی بود..

  خب ی چیز دیگه مهندس ، سختی سوالات و سختی درس رو چجوری میخوای پیش بینی کنی !!!

  اونوقت اگه درسی اسون باشه یا سخت باشه ترازاش فکر نمیکنید نسبت به سال قبل فرق کنه؟؟؟!!!!

  این سوالم خیلی مهمه اگه میشه جواب بدین مهندس.

  • مهندس دلیجه

   بله از دقت بالایی برخوردار است.
   بررسی کارنامه ها منجر به کشف روابط بین معدل و درصدها شد.
   در متن نیز گفتم سختی سوالات را مانند کنکور 93 فرض کرده ایم.
   اگر بالفرض شیمی کنکور 94 خیلی خیلی سخت بیاید، 15 درصد افت درصد شیمی همین تاثیر فعلی را خواهد داشت.

 11. سلام
  منطقه سه هستم
  رشتم ریاضیه و میخوام کنکور ریاضی شرکت کنم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی ۱۶.۵ و در کنکور ادبیات را ۵۰ % می زنم.

  نمره ی نهایی زبان فارسی ۱۷.۵

  نمره ی نهایی عربی ۱۴ و در کنکور عربی را ۴۰ % می زنم.

  نمره ی نهایی دین و زندگی ۱۹ و در کنکور دین و زندگی را ۸۰ % می زنم.

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی ۱۷.۲۵ و در کنکور زبان انگلیسی را ۴۵ % می زنم.
  نمره ی نهایی حسابان ۱۶.۲۵ و در کنکور ریاضی را ۵۰ % می زنم.

  نمره نهایی جبرواحتمال :۱۹

  نمره نهایی هندسه ۲ :۱۵

  نمره ی نهایی فیزیک ۱۷ و در کنکور فیزیک را ۶۰ % می زنم.

  نمره ی نهایی شیمی ۱۶.۲۵ و در کنکور شیمی را ۴۰ % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 140 تا 180 است.

 12. mahnaz heydari

  سلام
  منطقه2
  رشته ریاضی
  ادبیات19.5 کنکور 60
  زبان فارسی19.5 کنکور30
  عربی19.75کنکور 70
  دینی17.75 کنکور 65
  ربان انگلیسی 18.5کنکور55
  حسابان 17.75 کنکور30
  جبر16.5کنکور30
  هندسه2 -17.5کنکور 20
  فیزیک 15.5 کنکور35
  شیمی17.5 کنکور 39

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 750 تا 800 است.

 13. منطقه 1 هستم مهندس جون
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 18.25و در کنکور ادبیات را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 17٫۷۵
  نمره ی نهایی عربی 17٫۷۵ و در کنکور عربی را 70% می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی20 ٫در کنکور دین و زندگی را 80% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 19.5و در کنکور زبان انگلیسی را۸۵%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 18.5و در کنکور ریاضی را 35% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک 16.5و در کنکور فیزیک را70% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 17.5و در کنکور شیمی را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی ۱زیست 17.75و در کنکور زیست را 65% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی 19.5 و در کنکور زمین شناسی را 0 % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 530 تا 580 است.

  • پارسا و سینا
   شما مطمئنید یکی نیستید؟
   با ایمیلاتونو مث همه؟؟

   • مهندس دلیجه

    یک نفر بودند بخاطر دوستش سوال پرسیده بود.
    تازه برای 2 نفر دیگه هم نوشته بود که پاک شد.
    از نوع نظر دادن و آواتار (که نمایانگر آی پی) هست مشخص هست.

 14. منطقه ۱ هستم مهندس جون
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 17.75و در کنکور ادبیات را ۶۰% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی ۱۷٫۷۵
  نمره ی نهایی عربی 18٫۷۵ و در کنکور عربی را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی17.5 ٫در کنکور دین و زندگی را65% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی ۱۹٫2۵و در کنکور زبان انگلیسی را7۵%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی20و در کنکور ریاضی را 50% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک 19٫۵و در کنکور فیزیک را۷۰% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی19.5و در کنکور شیمی را 65% می زنم.
  نمره ی نهایی ۱زیست ۱۷٫2۵و در کنکور زیست را ۶۵% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی ۱۹٫۵ و در کنکور زمین شناسی را ۰ % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 330 تا 380 است.

 15. ادبیات13ودرکنکور30
  زبان فارسی10
  عربی14ودرکنکور30
  دینی14ودرکنکور30
  زبان14ودرکنکور30
  حسابان14.5ودرکنکور20
  هندسه17.5
  جبرواحتمال11
  فیزیک11ودرکنکور40
  شیمی17ودرکنکور40

  • مهندس دلیجه

   لطفا اطلاعات از جمله منطقه را دقیق بگید.
   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه 1 احتمالا بین 3700 تا 3900 است.
   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه 2 احتمالا بین 2700 تا 2900 است.
   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه3 احتمالا بین 650 تا 750 است.

 16. سلام خسته نباشید منطقه 2 رشته تجربی و قصد شرکت در کنکور تجربی دارم ادبیات 13.25 کنکور 90 زبان فارسی 12 عربی 11 کنکور 86 دینی 18 کنکور 100 زبان 13 کنکور 90 زمین 12 کنکور 80 ریاضی 19.25 کنکور 94 زیست 12 کنکور 90 فیزیک 13 کنکور 70 شیمی 13 کنکور 100

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 1 تا 100 است.

  • وامگه داریم مگه میشه این درصدا تو کنکور 85 هم محاله حالا شما براش تخمین رتبم زدین؟؟؟؟واقعا که مهندس از شما بعیده یعنی چی مگه شما از کنکور ما خبرندارین آخه

 17. سلام
  منطقه 2.
  ادبیات 18 . زبان فارسی 17 کنکور 50
  عربی 15. کنکور 30
  معارف 19. کنکور 65
  زبان 18. کنکور 70
  زمین 16. کنکور 0
  ریاضی 16. کنکور 10
  فیزیک 18. کنکور 30
  زیست 19. کنکور 70
  شیمی 18. کنکور 70

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 1700 تا 1900 است.

 18. سلام منطقه دو هستم رشته تجربی

  ادبیات 18 زبان فارسی 19 کنکور 70

  عربی 19 کنکور 70

  معارف 19.5 کنکور 80

  زبان 20 کنکور 90

  زمین 19.75 کنکور 40

  ریاضی 17 کنکور 60

  فیزیک 19 کنکور 60

  شیمی 17 کنکور 70

  زیست 18 کنکور 70

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 230 تا 280 است.

   • میتونم داروی تهران یا شهید بهشتی رو با این رتبه بیارم ؟

    • مهندس دلیجه

     بله
     اگر بالای اولین نظرات همین صفحه بروید لینک رتبه لازم برای رشته و دانشگاه هست

 19. عربخانی

  سلام منطقه2- رشته تجربی قصدشرکت درکنکور تجربی رودارم- ادبیات19.5 درکنکور60- زبان فارسی20- عربی19.75درکنکور75- معارف20درکنکور70- زبان18.25درکنکور40- ریاضی19 درکنکور50- فیزیک19.75درکنکور60- شیمی19درکنکور70- زیست19.25 درکنکور70- زمین19 درکنکور30 ……………………………………………………………………………………. واقعا ممنون که به فکردغدغهای ما هستید ی سوال داشتم خواهش میکنم جواب بدید من میانگین تراز کانونیم6500هستش به نظرتون احتمال داره دندون قبول شم اگه نه 🙁 دارو احتمالا چه دانشگاهی قبول میشم بازم ممنون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 320 تا 370 است.
   با این شرایط نمرات نهایی شما تاثیر خیلی خوبی دارند.
   با تراز 6500 قلم چی و نمرات نهایی که فرمودید، احتمال حدود 60% هست که دندان یا دارو قبول بشوید.
   البته در کدام دانشگاه ؟ زاهدان و.. هم قبوله ؟؟
   اگر در آزمون های جمع بندی قلم چی تراز خود را به 7000برسانید، احتمال قبولی شما در دندان یا دارو دانشگاه های خوب مانند فردوسی هست.
   موفق باشید خانوم (آقای) دکتر
   خانوم کسره ندارد.

 20. داوطلب کنکوری منطقه۳هستم
  رشته تجربی
  نمره نهایی ادبیات فارسی۱۸/۵و در کنکور ادبیات را۷۰ میزنم
  نمره نهایی زبان فارسی۱۸/۲۵
  نمره نهایی عربی۱۹/۲۵ و در کنکور عربی را۷۰ میزنم
  نمره نهایی دینی۲۰و در کنکور دینی را۷۰ میزنم
  نمره نهایی زبان خارجی۱۷/۲۵ و در کنکور زبان خارجی را ۵۵میزنم
  نمره نهایی ریاضی ۱۸ و در کنکور ریاضی را ۶۰میزنم
  نمره نهایی فیزیک ۱۹/۲۵ و در کنکور فیزیک را ۶۵میزنم
  نمره نهایی شیمی ۱۷/۷۵ و در کنکور شیمی را ۷۰میزنم
  نمره نهایی زیست۱۷ و در کنکور زیست را ۷۰میزنم
  نمره نهایی زمین ۱۸/۵ و در کنکور زمین را ۳۰ میزنم

 21. فاطمه.ط

  سلام
  رشته ی تجربی _ منطقه ی 2 هستم
  ادبیات 17/75 در کنکور 65 درصد میزنم(زبان فارسی 16/75 شدم)
  عربی 17/5 درکنکور 55 درصد میزنم
  دین وزندگی 19 درکنکور 85 درصد میزنم
  زبان انگلیسی 16/25 درکنکور 40 درصد میزنم
  ریاضی 17/25 درکنکور 40درصد میزنم
  زیست 15/5 درکنکور 65 درصد میزنم
  فیزیک 17/25 درکنکور 40 درصدمیزنم
  شیمی 13/75 درکنکور 65 درصد میزنم
  زمین شناسی 15/5 در کنکور 0میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با اعمال نمرات در منطقه شما احتمالا بین 1200 تا 1400 است.

 22. باسلام.اول مرسی از این لطفتون واقعا مرسی …..رشته ی تجربی * منطقه ی 2 هستم
  ادبیات ( 20 )شدم ودر کنکور ( 70 درصد میزنم) زبان فارسی ( 19/75 )شدم
  عربی( 19/25 )شدم ودر کنکور ( 75 )میزنم
  دین وزندگی ( 20 ) ودر کنکور( 85 )میزنم
  زبان خارجه ( 20 )ودر کنکور ( 75 )میزنم
  زمین شناسی (19/75 ) ودر کنکور 0میزنم
  ریاضی (19/75 )ودر کنکور ( 45 )میزنم
  زیست ( 19/75 )ودر کنکور ( 70 )میزنم
  فیزیک ( 20 )ودر کنکور ( 40 )میزنم
  شیمی ( 19/5 )ودر کنکور ( 70 )میزنم

  • مهندس دلیجه

   سلام زینب خانوم. خواهش میکنم. مرسی
   نمرات نهایی شما عالی هست.کمک قابل توجهی خواهند کرد.
   تخمین رتبه با تاثیر معدل در منطقه شما احتمالا بین 320 تا 370 است.
   چرادرصد فیزیک کم ؟ میتونید خیلی راحت به 60 برسونید.سوالات 10 سال اخیر داخل و خارج رشته ی تجربی را حل کنی هم کافی خواهد بود.

   • مرسی از راهنمایی هاتون.درسته ولی من الان از درسام یه مقدار عقبم چون یه مدت به خاطر مسئله ای که برام پیش اومد نتونستم درس بخونم واین نخوندنا منو خیلی عقب کشید متاسفانه…حالا هم مجبورم به خاطر جبران ,مباحثی از ریاضی وفیزیک رو به صورت انتخابی بخونم..به نظرتون اگه برابعضی مباحث فقط تستهای کنکور رو بزنم کافیه؟نتیجه میده؟مرسی خیلی بهم انگیزه دادین

    • مهندس دلیجه

     بله انتخابی خوندن گزینه ی خوبی هست وقتی یک مدت زمان از دست داده اید.بله در رشته ی تجربی و در درسهای ریاضی و فیزیک تست های 10 سال اخیر داخل و خارج برای 40 زدن کافی هست.
     (حتی اگر 30% حجم را حذف کرده باشید و تسلط خو را روی 70% مطالب گذاشته باشید.)

 23. مرسی استاد
  که وقت میذارید
  اصلا فک نمیکردم اینجوری بشه ،امیدوار شدم
  ان شاالله درسته که ؟؟؟؟؟
  *******************************************

 24. ادبیات۱۳ودرکنکور70
  زبان فارسی۱۰
  عربی۱۴ودرکنکور50
  دینی17/25ودرکنکور100
  زبان۱۴ودرکنکور۳۰
  حسابان12/5ودرکنکور25
  هندسه9
  جبرواحتمال۱۱
  فیزیک14ودرکنکور60
  شیمی11ودرکنکور30

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با تاثیر معدل در منطقه 3 احتمالا بین 390 تا 480 است.

 25. البته اینجوری که پیداس معدل و اینا زیاد تاثیری نداره

  استاد یه سوال ؛ شما فک میکنین کنکور سال دیگه تاثیر معدل بیشتر بشه ؟؟؟

  • مهندس دلیجه

   دوستان اینو بگم که بیش از نصف پیام های شهرزاد تایید نمی شوند 🙂
   بله معدل اونقدر تاثیری ندارد به خصوص که تو رنج بیفتد.
   مثلا نمره ی دینی 18 تاثیری روی درصد دینی 65 نمی ذارد.
   یا نمره ی 14 فیزیک تاثیری روی درصد فیزیک 30 نمی ذارد.
   امیدوارم متوجه شده باشید.
   در مورد افزایش تاثیر معدل در سال بعد : تنها درصورتی معقولانه خواهد بود که در کنکور تعداد سوالات سال سوم کاهش پیدا کند.

 26. منطقه دو هستم
  دیپلم ریاضی دارم و در کنکور تجربی شرکت میکنم
  زیست 90
  فیزیک نمره 15 درصد 92
  شیمی نمره 18 درصد 74
  حسابان نمره 15.5 درصد ریاضی 63
  زمین درصد 12
  ادبیات نمره 16.75 زبان فارسی نمره 16 درصد 81
  عربی نمره 16.75 درصد 72
  دینی نمره 19.25 درصد 80
  زبان نمره 17.75 درصد 68

 27. راستي رياضي منطقه 3 هستم وميخوام كنكور رياضي بدم

 28. مهندس ممنونم .واقعا مرسی .
  با تمام وجود متشککککککککرررررررررررررر

 29. ناصر نوربخش

  منطقه دو
  دیپلم تجربی دارم و در کنکور تجربی شرکت میکنم
  زیست نمره ۱۲.۲۵ درصد ۴۴
  فیزیک نمره ۱۷ درصد ۴۸
  شیمی نمره ۱۸ درصد ۴۲
  ریاضی نمره ۱۷٫۵ درصد ۱۷
  زمین ۱۲ درصد
  ادبیات نمره ۱۷ زبان فارسی نمره ۱۶ درصد ۴۴
  عربی نمره ۱۶ درصد ۴۲
  دینی نمره ۱۹ درصد ۵۸
  زبان نمره ۱۷٫۷۵ درصد ۲۷

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با تاثیر معدل در منطقه شما احتمالا بین 4600 تا 4800 است.

 30. سلام…
  منطقه 2
  دیپلم تجربی,شرکت در کنکور تجربی
  دینی نهایی 14/75—کنکور 60
  زبان فارسی 16 و ادبیات 17/5 —کنکور 70
  عربی نهایی 17/5—کنکور 50
  زبان خارجی نهایی 18—-کنکور 70-80
  فیزیک نهایی 14—کنکور 40-50
  شیمی نهایی 17—کنکور 70
  ریاضی نهایی 9—کنکور حداقل 30
  زیست نهایی 12—کنکور حداکثر 60
  زمین نهایی 17—کنکور نمیدونم بزنم یا ن؟!؟
  ببخشید مهندس…
  بخوام رتبم زیر ۱۰۰۰ بشه با چ درصدای تو هر درس میتونم بش برسم….ممنون میشم اینم جواب بدید….

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با تاثیر معدل در منطقه شما احتمالا بین 1700 تا 1900 است.
   همه را حدود 10 درصد بیشتر بزنید

  • باعرض سلام و خسته نباشید:
   سهمیه : منطقه 2
   ادبیات فارسی: 11/5 کنکور : 60%
   دین و زندگی :16 کنکور :70
   عربی : 16/25 کنکور:45
   زبان : 16 کنکور: 50
   فیزیک : 14/5 کنکور: 35
   شیمی : 13/75 کنکور : 50
   ریاضی: 10 کنکور:30
   زیست شناسی : 7/5 کنکور : 55
   زمین شناسی : 9/5 کنکور : 0

   • مهندس دلیجه

    تخمین رتبه با تاثیر معدل در منطقه 2 احتمالا بین 9500 تا 10000 است.

    • ببخشید مهندس تا شما جواب بدید این یک ماهم تموم میشه وخود سازمان سنجش اعلام کنه نتایج 94روپس…….

     • مهندس دلیجه

      سلام- تا یکی دو روز دیگه هیچ پیام بی جوابی پیدا نخواهید کرد.

 31. ادبیات نهایی:19.5 ادبیات کنکور:60 دین وزندگی نهایی:20 دین وزندگی کنکور:80 عربی نهایی:19 عربی کنکور:70 زبان نهایی :20 زبان کنکور:85 زبان تخصصی:75 منطقه 2
  ببخشید یادم رفت زبان فارسی نهایی 19.25

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه با تاثیر معدل در منطقه شما احتمالا بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ است..

 32. مرسی از راهنمایی هاتون.درسته ولی من الان از درسام یه مقدار عقبم چون یه مدت به خاطر مسئله ای که برام پیش اومد نتونستم درس بخونم واین نخوندنا منو خیلی عقب کشید متاسفانه…حالا هم مجبورم به خاطر جبران,مباحثی از ریاضی وفیزیک رو به صورت انتخابی بخونم.به نظرتون اگه برا بعضی مباحث فقط تست های کنکور رو بزنم کافیه؟نتیجه میده؟مرسی خیلی بهم انگیزه دادین

  • مهندس دلیجه

   بله انتخابی خوندن گزینه ی خوبی هست وقتی یک مدت زمان از دست داده اید.بله در رشته ی تجربی و در درسهای ریاضی و فیزیک تست های ۱۰ سال اخیر داخل و خارج برای ۴۰ زدن کافی هست.
   (حتی اگر ۳۰% حجم را حذف کرده باشید و تسلط خو را روی ۷۰% مطالب گذاشته باشید.)
   **بالا هم پاسخ داده شده بود**

   • با سلام دوباره ممنون از اینکه جوابمو دادین راستشو بخواین تسلط خودمو رو 60درصد مطالب ریاضی و فیزیک گذاشتم یعنی اگه واقعا واقعا فقط تستهای 10سال اخیر رو بزنم کافیه و دیگه نیازی به حل تستهای کتابهای کمک درسی نیست؟و به این درصدا توی ریاضی و فیزیک میرسم؟من به حرفای شما اعتماد تام دارم چون تو بحث کنکور باتجربه و برتر هستین.باز هم تشکر فراوان به خاطر زحماتی که میکشین.

   • با سلام بازم اومدم ببخشید اقای دلیجه که مدام سوال میبرسم خواهش میکنم جواب هر دو ایمیلمو بدین.چند تا سوال دارم اول اینکه اگه توی این6هفته یعنی تا قبل از دوران جمع بندی روزانه یک نوع درس اختصاصی بخونم یعنی دیگه مثل قبل نباشه که تو یه روز چند تا درس میخوندم و در کنار یک درس اختصاصی عمومی هم بخونم کار درستی میکنم؟(هرچند من این نوع درس خوندنو دوست دارم و بازدهی و توانشو هم دارم)بعد اینکه با توجه به برنامه ریزیهای شخصی خودم تا قبل از ازمون جمع بندی1خرداد قلمچی باز هم مباحثی رو باید بخونم بنا بر این ازمون چندروز یکبار تا قبل از 1خرداد نمیزنم و در واقع دوران جمع بندی من از 2 خرداد شروع میشه به نظر شما این مقدار کافیه؟بعد اینکه اگه من کنکورهای 10سال اخیر سراسری و خارج کشور رو برای ریاضی و فیزیک بزنم فقط از سال86تا93در دسترسمه از طرفی سوالهای این دو درس برای دوران جمع بندی ام تکراری میشن و درصدهای ازمونهای خونگیم واقعی نیستن خب بس من چکار کنم؟و اخر اینکه تا حالا تو ارایه تستهای زیادی زدم و همیشه یا یکی غلط زدم یا اینکه دو تاشو نزدم به نظر شما چکار کنم؟شرمنده که اینقدر زیاد شد…

    • مهندس دلیجه

     در قسمت مرتبط بپرسید
     در قسمت روانشناسی کنکور یا رتبه برتر شدن (سمت راست بالا)

 33. میلاد سلطانی

  با سلام دیپلم انسانی متقاضی انسانی هستم. منطقه۲
  عمومی ها:
  نمره نهایی ادبیات فارسی۱۹/۵و در کنکور ادبیات عمومی را۵۲درصد میزنم.
  نمره زبان فارسی۱۹/۵
  نمره نهایی دینی۱۸/۷۵و در کنکور۶۰میزنم.
  نمره نهایی انگلیسی۱۹/۲۵و در کنکور ۶۰میزنم.
  تخصصی ها:
  نمره نهایی عربی۱۹/۵و در کنکور۱۰۰میزنم.
  نمره نهایی ریاضی۲۰و در کنکور۰میزنم.
  در کنکور اقتصاد را۱۰۰میزنم.
  نمره نهایی ادبیات تخصصی۱۹/۵و در کنکور۵۰درصد میزنم.
  نمره نهایی آرایه۱۹/۵
  نمره نهایی زبان فارسی۱۹/۵
  نمره نهایی عربی ۳اختصاصی انسانی۱۹/۵و در کنکور عربی تخصصی۱۰۰میزنم.
  در کنکور تاریخ جغرافی را۳۶ میزنم.
  نمره نهایی جفرافی۲۰
  نمره نهایی تاریخ۱۹
  نمره نهایی جامعه ۱۸/۲۵و در کنکور علوم اجتماعی ۶۵میزنم.
  نمره نهایی فلسفه منطق۲۰و در کنکور۲۵درصد میزنم.
  در کنکور روان شناسی۷۵میزنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور 94 انسانی: رتبه شما با تاثیر نمرات نهایی در منطقه 2 احتمالا بین ۱۳۰ تا 180 است..

 34. داوطلب کنکوری منطقه 1هستم
  ادبیات فارسی – 11.5 / 70%
  زبان فارسی – 14.75
  عربی – 10.25 / 50%
  زبان – 11.75 / 40%
  دینی – 16.75 / 70%
  فیزیک – 10 /40%
  شیمی – 10.25 / 40%
  حسابان – 10 / 40%
  زیست – 30% 40%
  دیپلم ریاضی – کنکور تجربی
  چجورب روانشناسی دانشگاه تهران یا شهید بهشتی یا الزهرا قبول شم؟با چه رتبه ای؟با این درصدا میشه؟

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی : رتبه شما با تاثیر نمرات نهایی در منطقه 1 احتمالا بین 6000 تا 7000 است.
   مطالب مشابه همین پست، کارنامه و رتبه دانشگاه را بخونید.

 35. داوطلب کنکوری منطقه 2 هستم
  ی ادبیات 14/75.در کنکور %60
  ی زبان فارسی15/50.
  نمره ی دین و زندگی 17/50.درکنکور %75میزنم
  نمریعربی 13در کنکور25%میزنم
  ی زبان15/75.درکنکور40%میزنم
  ی زمین شناسی11.در کنکور0%میزنم
  نمره نهایی ریاضی13.در کنکور10% میزنم
  نمره نهایی زیست 15/25.درکنکور50%میزنم
  نمره نهایی فیزیک14/25.در کنکور30% میزنم
  نمره نهایی شیمی14.در کنکور50% میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی : رتبه شما با تاثیر نمرات نهایی در منطقه 2 احتمالا بین 8500 تا 9000 است.

 36. عربخانی

  بازم سلام خییییییلی ممنونم لطف کردین ان شاءالله که درصدام همینها وبهترتربشه شماهم دعا کنیدبرام(براهمه بچه) باورنمیکردم انقدخوب بشه البته یکی دوتااز درساروبایدبهترکارکنم.ببخشیدامن هی سوال میپرسم میخواستم بدونم به نظرتون درصدای ازمونمون توقلمچی زیاد باجلسه کنکور اختلاف پیدانمیکنه؟؟؟

  • مهندس دلیجه

   حدود 15 % افت می کند.
   پس نمرات آزمون قلم چی خود را به عنوان تخمین رتبه پیشنهاد ندهید!
   درصد ریاضی 70 قلم چی در کنکور 55 می شود.
   درصد 40 فیزیک قلم چی در کنکور 30 می شود.
   درصد عربی 80 قلم چی در کنکور 68 می شود و….

 37. سلام
  رشته ی تجربی _ منطقه ی 1 هستم
  ادبیات ۱۷ در کنکور 50 درصد میزنم(زبان فارسی ۱۶شدم)
  عربی 19 درکنکور ۵۵ درصد میزنم
  دین وزندگی 16.5 درکنکور 75 درصد میزنم
  زبان انگلیسی ۱۶/۲۵ درکنکور 45 درصد میزنم
  ریاضی 18.75 درکنکور 25درصد میزنم
  زیست 15 درکنکور 65 درصد میزنم
  فیزیک 19/۲۵ درکنکور 50 درصدمیزنم
  شیمی 17.5 درکنکور50 درصد میزنم
  زمین شناسی18 در کنکور 20میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی : رتبه شما با تاثیر نمرات کتبی سوم در منطقه 1 احتمالا بین 1700 تا 1900 است.

 38. با سلام
  بدبختی از منطقه 1 هستم با روحیه منفی
  ولی هنوز ناامید نشده ام و روزی 13.5 ساعت مطالعه می کنم
  شاید این پشت کنکور های …شده را (مخصوصا دختر خانومایی که 10 ساله پشت کنکورن) رو جلو بزنم
  خیلی بی انصافیه این شرایط برای دانش آگوزان بذارید بگم:
  1- خستگی امتحان نهایی سوم برای شروع برای کنکور
  2- نداشتن تجربه کافی
  3- گیر افتادن در انواع موسسات و سایت های مختلف که از مورد 2 ناشی میشه
  4- 4روز در هفته و 8 ساعت در روز در مدرسه بودن
  5- امتحان ترم اول
  6- امتحان ترم دوم
  7-گیر افتادن در انواع کلاس های جمع بندی که از مورد 2 ناشی می شود
  و…
  شرمنده زیاد حرف زدم
  اینم اطلاعات بنده
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 18 و در کنکور ادبیات را 57 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 18
  نمره ی نهایی عربی 19.25 و در کنکور عربی را 71 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 14.75 و در کنکور دین و زندگی را 73 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 19.25 و در کنکور زبان انگلیسی را 92 % می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 18 و در کنکور ریاضی را 69 % می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک 19.25 و در کنکور فیزیک را 33 % می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 18.25 و در کنکور شیمی را 65 % می زنم.
  نمره ی نهایی زیست 15.5 و در کنکور زیست را 66 % می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی 18.25 و در کنکور زمین شناسی را 0 % می زنم.
  این اطلاعات سنجیده شده اند
  ****************************************************************************************
  الان ساعت 5 صبحه
  40 ساعته که نخوابیدم
  و هنوز مقاومت می کنم
  نمی دونم چرا مشکلاتم یهو جوشید…!!
  کسانی که می خواهید پشت کنکور بمانید لطفا پیام بعدی بنده را بخوانید…

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: رتبه شمابا تاثیر نمرات کتبی سوم درمنطقه۱ احتمالا بین 650 تا 700 است
   دقت درصدهاتون منو کشته!

   • جون من ؟؟؟
    این درصد ها میانگینی بنده است
    کاش می گفتین 600-650 🙂
    چون سراسری تبریز پزشکیش آخرش 620 هست
    چوخ ساغولون(Thank you in Turkish)

 39. سلاااااااااااااااااااااام با انرژی خیلی خیلی مثبت به رقیبای گلم و مدیر محترم سایت،اوه اینجا چه خبره!!!
  در جواب آقا محمود باید با خیلی خیلی پوزش بگم:برو بابااااااا،چرا؟ ،چون که معدل بیستی ها رو چی میگین؟درصد ها هم که یه جورایی فانتزی(رویا های خوشگل خوشگل) حساب میشه!!!فانتزی منم اون درصدا بود! خارج میخوایم چکار؟؟؟(مخاطبم همه ی اونایی که عشق خارجند)
  اگه ما بخوایم به فرض مثال تا دو کلام یاد گرفتیم بریم خارج پس حتما این کشورمونو باید فاتحشو بخونیم چون میوفته دست این بچه دبستانی ها و کوچیکا(اصطلاحا گودزیلا یا راهزن)
  و کلا من هدفم پزشکی نیست…و فقط به خاطر خوشحال کردن مامان بابا میخونم تا پزشکی قبول شم!!!هدف من نویسندگیه:)
  و حالا یه سوال از powerless میخوام بپرسم سیستم عامل مغزتون جاواست هنوز خاموش نشده!!!
  مال من یکی که اندرویده!!!
  و اون درگیری با موسسات رو کاملا درک میکنم ولی من همون اول زدم زیر همه ی کلاسایی که اسممو نوشتن:))
  بچه ها من یه روز مثل آدم درس خوندم امروز powerfulهستم!!!
  در واقع با اعتماد به سقف فراوان شروع جدی من از دیروز بوده:)
  خب دیگه من برم بخونم،شما ها هم یکم روی روحیاتتون کار کنید اینم یه پک انرژی مثبت به همه(++++)

  • مهندس دلیجه

   آروم باشید دوستان

  • آقای/خانم sary نمی دونم وضعیت تحصیلی (تراز و …) تون چطوره ولی با این اوضاع که داره پیش میره اگه یکی تو دانشگاه های منطقه 1 (تهران-تبریز-اصفهان-مشهد-کرج-شیراز) نخونه، به احتمال قوی میشه از این دکترهایی(با در نظر گرفتن رشته پزشکی) که اگه شما رو هل بدن مطبش نمیرید تو یا میشه از این افرادی که واسه پول میمیرن و میگن 12 تومن بریز حساب عمل کنم
   بدون دانشگاه خوب و استاد خوب و پایان نامه خوب نه میشه مقاله علمی نوشت رفت خارج (اروپا-آمریکا-استرالیا) و نه میشه تو جامعه مطرح شد
   صرفا خوندن پزشکی شرط نیست
   چگونه خوندن مهمه
   که من خودمو مثال می زنم اینقدر که واسه کنکور می خونم فکر نمی کنم حال و حوصله باشه 13 سال دیگه رو همین صندلی ها بشینم
   شما رو نمی دونم ولی یه عده ی …. دور از حضور شما و مهندس، واسه خودشون مغازه کنکور باز کردن
   کی به اینا رسیدگی می کنه؟؟؟!!!
   به خدا قسم تو تبریز یه نفر دبیر زیست هست که پزشکی خونده رکورد زده
   بیشترین مقدارش واسه 1 جلسه زیست 900 هزار تومان از بچه ها پول گرفته
   بعد همین دور از جناب سوالات قلمچی رو به مبالغ هنگفت می فروخت یه هفته قبل از آزمون
   عاخه جالب اینجاس 26 سال داره!!!
   دارم میسوزم تو این بلاد
   من آینده ای برای این دانشجو دو هزاری ها پیش بینی نمی کنم و نمی خوام جزئی از اونا باشم
   راستی من windows phone 8.1 هستم:+ که مایکروسافت نوکیا رو تسخیر کرد

 40. سلام
  منطقه3هستم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 20و در کنکور ادبیات را 75% می زنم.

  نمره ی نهایی زبان فارسی 20

  نمره ی نهایی عربی 20و در کنکور عربی را 70% می زنم.

  نمره ی نهایی دین و زندگی 20و در کنکور دین و زندگی را 65% می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 20و در کنکور ریاضی را 40% می زنم.

  نمره ی نهایی فیزیک 20و در کنکور فیزیک را 70% می زنم.

  نمره ی نهایی شیمی 20و در کنکور شیمی را 75% می زنم.

  نمره ی نهایی زیست 20و در کنکور زیست را 70% می زنم.

  نمره ی نهایی زمین شناسی 20و در کنکور زمین شناسی را 30% می زنم.

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 19.25و در کنکور زبان انگلیسی را 40% می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: رتبه شمابا تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه 3 احتمالا بین 1 تا 100 است

 41. سلام ببخشید ایا امکانش هست ک بگید با اعمال نمرات نهایی از هر درصد ما در کنکور چقدر کم میشه و چند درصد تاثیر منفی داره؟

 42. سلام ب آقاي مهندس من رشته ام انسانيه دانش آموزمنطقه يك
  ادبیات۱۹٫۵
  زبان فارسی۱۹
  عربی۲۰
  ریاضی۲۰
  ارایه۲۰
  فلسفه منطق۲۰
  جامعه شناسی۱۹٫۵
  جغرافیا۱۷٫۷۵
  تاریخ۱۹٫۷۵
  دینی۱۸٫۵
  زبان۱۸٫۵ معدلمم۱۹٫۲۳

  من تومدرسه فرهنگ درس میخونم امسال خیلی کم کاری کردم توعیدچندتاکتابوبستم امااحساس میکنم خوب نخوندم خيلی استرس دارم مشاورمون میگ اگ این دو ماهه باقیمونده خوب بخونم رتبم زیر۵۰میشه چون تاسال قبل خوب درس خوندم وصفرنیستم واینک من چون بابام جانبازه سهمیه هم دارم۳۵درصدممنون میشم جواب بدین.

  • مهندس دلیجه

   من تخمین رتبه ی معمولی منطقه یک را بدون سهمیه براتون انجام میدم.

 43. سلام اقای مهندس من رشته انسانی ام
  منطقه یک.معدل نهاییم۱۹٫۲۳
  دروس عمومی:
  ادبیات نمره نهایی۱۹٫۵توکنکور۸۰ میزنم
  زبان فارسی نمره نهایی۱۹
  عربی نمره نهایی۲۰ توکنکور۹۶میزنم
  دینی نمره نهایی۱۸٫۵توکنکور۹۰میزنم
  زبان۱۸٫۵توکنکور85میزنم
  دروس اختصاصی:
  ریاضی نمره نهایی۲۰ توکنکور۹۰ میزنم
  اقتصادتوکنکور۹۳میزنم
  ادبیات اختصاصی نمره نهایی۲۰ توکنکور۷۰میزنم
  آرایه نمره نهایی۲۰
  زبان فارسی اختصاصی نمره نهایی۲۰
  عربی۳نمره نهایی۲۰ توکنکور۹۰میزنم
  تاریخ جغرافی توکنكور۷۵میزنم
  تاریخ۲ نمره نهایی۱۹٫۷۵ جغرافی۲نمره نهایی۱۷٫۷۵
  جامعه۲نمره نهایی۱۹٫۵ توکنکور80میزنم
  فلسفه منطق نمره نهایی۲۰ توکنکور۸۰میزنم
  روان شناسی رو۱۰۰میزنم ممنون میشم جواب بدین

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴انسانی: رتبه شمابا تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه 1 احتمالا بین ۱ تا ۱۰۰ است
   یا این نمرات و درصدها هرجایی که دلت بخواد، قبول میشی

 44. احسان رنجبر

  سلام

  دیپلم ریاضی متقاضی شرکت در کنکور ریاضی

  منطقه 2 هستم

  نمره ی نهایی ادبیات فارسی13 و در کنکور ادبیات را 40 % می زنم.

  نمره ی نهایی زبان فارسی14/5

  نمره ی نهایی عربی 11 و در کنکور عربی را 20 % می زنم.

  نمره ی نهایی دین و زندگی19 و در کنکور دین و زندگی را 50 % می زنم.

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 11 و در کنکور زبان انگلیسی را 0 % می زنم.

  نمره ی نهایی حسابان 16 و در کنکور ریاضی را 5 % می زنم.

  نمره نهایی جبرواحتمال :10

  نمره نهایی هندسه ۲ :13/5

  نمره ی نهایی فیزیک15/75 و در کنکور فیزیک را 30 % می زنم.

  نمره ی نهایی شیمی 13/75 و در کنکور شیمی را 40 % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ریاضی: رتبه شمابا تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه 2 احتمالا بین 7000 تا 8000 است

 45. با سلام سهمیه ایثارگران دارم
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی ۱۸٫۲۵و در کنکور ادبیات را 50% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی ۱۷٫۷۵
  نمره ی نهایی عربی ۱۷٫۷۵ و در کنکور عربی را50% می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی۲۰ ٫در کنکور دین و زندگی را 70% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی ۱۹٫۵و در کنکور زبان انگلیسی را70%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی ۱۸٫۵و در کنکور ریاضی را ۳0% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک ۱۶٫۵و در کنکور فیزیک را60% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی ۱۷٫۵و در کنکور شیمی را 50% می زنم.
  نمره ی نهایی ۱زیست ۱۷٫۷۵و در کنکور زیست را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی ۱۹٫۵ و در کنکور زمین شناسی را ۰ % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   شرمنده برای سهمیه ایثارگران تخمین رتبه نداریم.

   • ساااااااااااااااااااااااارااااااااااااااا

    1-به درک اسفل السافلین که جوابی به من ندادید و از من بدت میاد
    2-این نظر رو میدم چون ازونایی که سهمیه دارند متنفرم با عرض پوزش حتی تو دینی راهنمایی هم خوندیم که یه نفر رفت پیش امام علی گفت آقاجون شوهر من رفته یه کلی جنگیده پس به ما گندم بیشتری بده.ولی امام علی گفت که اجرش پیش خداست.
    3-اگه تایید شد این بدرد میخوره،بابابزرگ خودم شهیده(نوه ی شهید هیچ سهمیه ای ندارد)پس نمیخوام توهین کنم به شهدا یا جانبازان.
    4-دوست خواهر بنده 5 سال پیش رتبه ی واقعی ایشون15000 ولی با سهمیه شدش 20!!!!!!!
    این یعنی اووووووووج بی عدالتی .تازه مغرورم شده بود والا به قرآن دوست داشتم جفت پا برم تو صورتش
    5-اعصاب ندارم
    6-خودتون قضاوت کنید
    7-دیگه نمیخوام هیچ کس رو دوست داشته باشم
    8مهندس ببخشید ولی خیلی عصبی هستم.
    9-جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
    10-بای

    • سلام ساراجان.
     اگریادت باشه سال سوم درس عربی یک درس بود که یک دخترپدرشو تو جبهه ازدست داده بودحرفی که مادرش بهش زد این بود:پدرت شهید شدتاهمکلاسیهات توآرامش درس بخونن. اگرما از دست کسایی که سهمیه دارن ناراحت باشیم پس کسی که نابیناست وبا ما کنکور میده و همه ی شرایط یکسان هست پس اون هم باید بیاد بگه منم اعصابم خورده.ببین عزیزم هرکسی قله ی موفقیت خودش داره همه میتونن موفق بشن و اون رتبه ی 20 هیچ وقت نمیتونه قله ی موفقیت فرد 21 بگیره.تمام تلاشت بکن نتیجه رو به خدا واگذارکن خدا خودش بهترین واست رقم میزنه.موفق باشید.

    • به نظر من دقیقا عین عدالته چون وقتی کسایی مثل بابای من یابابای ایشون که رفته یودن جبه از جونشون واسه شما و این مملکت مایه گذاشتن بابا های شما و خیلی های دیگه از امکانات به راحتی استفاده کردند و ادامه تحصیل دادند یا به زندگیشون رسیدند یا از مملکت فرار کردند خلاصه به جای رفتن جلوی توپ وتانک جلوی تلویزیونشون نشستند و به هرحال می تونستند درسشون رو ادامه بدن که الان زندگی راحتی داشته باشند ولی یکی مثل بابای من از 13 سالگی تا 19 سالگی توی جنگ بوده والان هم نمیتونه مثل کسی که اون زمان ادامه تحصیل داده و دکتره وضعشم خیلی تووووووپه و برای هر درس پسرش هم معلم خصوصی میگیره برای ما معلم خصوصی بگیره تاکلیفش چیه ؟ ما باید چه کنیم ؟ جهت اطلاع اینو هم بگم که تو تمام دنیا همین جوریه یعنی کسایی که تو جنگهای اون کشور کشته یا مجروح شدن خیلی امتیاز ها نسبت به بقیه دارند . درضمن برای اون دوست خواهرت هم بگم که ایشون احتالا سهمیه شهدا داشته که اونا کلا قضیشون با با بقیه متفاوته یعنی اونارو تین خودشون مقایسه میکنند چون سهمیه ایثار گری 20 درصد که حالا نفهمیدم چه طوری 20 درصد تونسته 15000هزار رو بکنه 20 !!!!!!!!! در ضمن اگه باباهی ما نبودند الان بجای کنکور باید میگفتی الکنکور دختر خوب !!!!!!

     • ساااااااااااااااااااااااارااااااااااااااا

      حالا بیا و درستش کن من گفتم قصد بی احترامی ندارم و پدر بزرگم هم شهیده و پدر من هم از 14سالگیش تو جنگ بوده تا سربازیش که همون موقع سربازا رو میفرستادن خط مقدم و همون موقع به بابام خبر دادن پدر بزرگم تو عملیات ولفجر هشت شهید شده.
      بابام شیمیایی شده ریه هاش داغونه ولی نرفت جانبازی بگیره(از این بابت دلم پر بود ببخشید اگه توهینی شد)
      شاید اگه منم سهمیه داشتم هرگز عصبی نمیشدم
      تقصیر اعتقادات بابامه اصلا.
      اون دختر خانوم هم برادری که اصلا ندیده بودش رو از دست داده بود.
      من خودم میفهمم خیلی زحمت کشیدن.
      ولی به نظرم به خود اون ایثارگران کمک بشه نه به بچه و …عدالت نیست و نبوده و نخواهد بود.
      مهساخانوم اون یه قصه از امام علی بود نه داستان تو کتاب عربی.
      و اینکه من از دست بابای خودم شاکیم.
      ولی به اون داستان امام علی دوباره توجه کنید.

      • ساراخانوم من هیچ سهمیه ای ندارم.و اون مطلبی که گفتم مربوط میشه به درس 5عربی سال سوم.

    • مهندس دلیجه

 46. تهران 94

  سلام و خسته نباشید…
  تجربی منطقه 1 هستم
  ادبیات 16 —> تو کنکور 75 میزنم
  زبان فارسی 16.25
  عربی 16 —> تو کنکور 70 میزنم
  دین و زندگی 16.5—> تو کنکور 80 میزنم
  زبان 17 —> تو کنکور بالای 85 میزنم
  ریاضی 8.25 —> تو کنکور 60 میزنم
  فیزیک 14.25 —> تو کنکور 35 میزنم
  شیمی 17.25 —> تو کنکور 65 میزنم
  زیست 13.75 —> تو کنکور 65 میزنم
  زمین 11 —> تو کنکور 50 میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: رتبه با تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه 1 احتمالا بین 1200 تا 1400 است

 47. سلام مهندس جان چرا پس به سوال من جواب ندادین الان دو روزه منتظرم

 48. با سلام
  منطقه3 رشته تجربی
  ادبیات 17/25 در کنکور 68%
  زبان فارسی16/75
  دینی19 در کنکور80%
  عربی 13/5 درکنکور 80%
  زبان 12 در کنکور68%
  زمین15/75 درکنکور100%
  ریاضی 17/25 در کنکور70%
  زیست10 در کنکور74%
  فیزیک 13 در کنکور80%
  شیمی 12/75 در کنکور74%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: رتبه با تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه 3 احتمالا بین 180 تا 250 است

 49. سلام مهندس دلیجه
  بنده منطقه 3 هستم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 15 و در کنکور ادبیات را 60 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 13
  نمره ی نهایی عربی 13 و در کنکور عربی را 30 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 19 و در کنکور دین و زندگی را 75 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 14 و در کنکور زبان انگلیسی را 40 % می زنم.
  نمره ی نهایی حسابان 8و در کنکور ریاضی را 20 % می زنم.
  نمره نهایی جبرواحتمال :11
  نمره نهایی هندسه ۲ :10
  نمره ی نهایی فیزیک 8 و در کنکور فیزیک را 20 % می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 12 و در کنکور شیمی را35 % می زنم.
  خیلی ممنون میشم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ریاضی: رتبه با تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه ۳ احتمالا بین 1900 تا 2100 است

  • سلام.ببخشید ،من هم نمراتم تقریبا مثل ناشناس بود
   پس چرا رتبه من و اون اینقد تفاوت داره ؟؟
   لطفا جواب بدین…

 50. با سلام و عرض خسته نباشید سهمیه منطقه1 هستم
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی ۱۸٫۲۵و در کنکور ادبیات را ۵۰% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی ۱۷٫۷۵
  نمره ی نهایی عربی ۱۷٫۷۵ و در کنکور عربی را۵۰% می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی۲۰ ٫در کنکور دین و زندگی را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی ۱۹٫۵و در کنکور زبان انگلیسی را60%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی ۱۸٫۵و در کنکور ریاضی را ۳۰% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک ۱۶٫۵و در کنکور فیزیک را50% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی ۱۷٫۵و در کنکور شیمی را 40% می زنم.
  نمره ی نهایی ۱زیست ۱۷٫۷۵و در کنکور زیست را 50% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی ۱۹٫۵ و در کنکور زمین شناسی را ۰ % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: رتبه با تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه1 احتمالا بین 2600 تا 2800 است

 51. بله متشکرم تو قسمت رتبه برتر شدن بخش چگونه رتبه برتر شوئم (قسمت بنجم) ایمیلهامو نوشتم.

 52. نمره ی نهایی ادبیات فارسی 20و در کنکور ادبیات را 75% می زنم.

  نمره ی نهایی زبان فارسی 20
  نمره ی نهایی عربی 20و در کنکور عربی را 70% می زنم.

  نمره ی نهایی دین و زندگی 20و در کنکور دین و زندگی را 80% می زنم.

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 19.25و در کنکور زبان انگلیسی را 40% می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 20و در کنکور ریاضی را 40% می زنم.

  نمره ی نهایی فیزیک 20و در کنکور فیزیک را 70% می زنم.

  نمره ی نهایی شیمی 20و در کنکور شیمی را 75% می زنم.

  نمره ی نهایی زیست 20و در کنکور زیست را 70% می زنم.

  نمره ی نهایی زمین شناسی 20و در کنکور زمین شناسی را 25% می زنم.

 53. علی اصغر

  سلام جناب مهندس
  منطقه یک هستم
  دیپلم ریاضی دارم و می خوام تو کنکور ریاضی شرکت کنم
  حسابان ……. 10……. ریاضی کنکور رو ۳۵ میزنم
  هندسه ……. 14
  جبرواحتمال …… 11.5
  فیزیک ……. 14….. . فیزیک کنکور رو 60میزنم
  شیمی …… 16. ……. شیمی کنکور رو 35 میزنم
  ادبیات نمره نهایی ……16 …… کنکور 65 درصد میزنم
  عربی نمره نهایی …… ۱۶٫7۵ …… کنکور 45میزنم
  دینی نمره نهایی ……. 16….. کنکور 60 میزنم
  زبان نمره نهایی …..18.75 …… کنور 50 میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ریاضی: رتبه با تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه 1 احتمالا بین 2600 تا 2800 است

 54. سلام ببخشید ک سوالاتی میپرسم ک مربوط نیست ب این بخش.من دیپلم تجربی خستم و امسال کنکور دارم.ولی هدفم این هست ک یک سال واستم پشت کنور.میخواستم ببینم ک اگه دیپلم انسانی بگیرم و با دیپلم انسانی کنکور تحربی بدم(در سال ۹۵)٬ایا تاثیر نمرات نهاییه من ک خیلی هم کم هست نسبت ب تاثیر خود کنکور در کنکور کمتر میشه؟چون من کامل مطلب سایت سنجش رو خوندم ولی نغهمیدم چیزی.شرمنده ک سوال زیاد بود.

  • مهندس دلیجه

   اگه دیپلم انسانی بگیرم و با دیپلم انسانی کنکور تحربی بدم(در سال ۹۵)٬ایا تاثیر نمرات نهاییه من ک خیلی هم کم هست نسبت ب تاثیر خود کنکور در کنکور کمتر میشه؟
   منم این جملات را نمیفهمم!
   http://riazi100.ir/366/
   فرض کن من 12 سال دارم – حالا طوری بنویس که بفهمم.

 55. دیپلم تجربی..رشته تجربی..منطقه2
  ادبیات 17.25….درصد:60
  عربی:14…درصد 60
  دینی:18..درصد 65
  زیان:19…درصد:50
  زمین:16..درصد:70
  ریاضی:14…درصد:20
  زیست:17.25..درصد:45
  فیزیک:13.5..درصد:30
  شیمی:18..درصد:60

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: رتبه با تاثیر نمرات نهایی سوم درمنطقه 2 احتمالا بین 4700 تا 4900 است

 56. درود بر شما جناب مهندس
  دیپلم ریاضی-کنکور ریاضی-منطقه 3

  ادبیات:20 درصد:60
  زبان فارسی:19.5
  عربی :20 درصد:70
  دینی:20 درصد:80
  زبان انگلیسی:18 درصد:45
  فیزیک:17.25 درصد:65
  شیمی:18.75 درصد30 البته با توجه به کنکور 93 که اغلب میگفتن شیمی سخت بود
  حسابان19.25 درصد:30
  جبر:19.75
  هندسه:19.75

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی ۹۴: رتبه با تاثیر نمرات کتبی سوم درمنطقه 3 احتمالا بین180 تا 280 است

 57. آقای دلیجه بدون زمین خساب کردین؟ این که خیلی کمه بدون زمین

  • مهندس دلیجه

   بله بدون زمین حساب شده.
   اگر قصد شما رشته های پزشکی و دندان هست درصد 100 یا -33 زمین تاثیری نخواهد گذاشت.
   و با همین رتبه ای که بنده عرض کردده ام سنجیده می شوید.
   ولی اگر قصد شما رشته هایی مانند دارو باشد این رتبه به حدود 4000 می رسد.
   نمرات نهایی عربی،ریاضی،فیزیک پایین هست و همچنین درصد خود ریاضی شما که اگر هدفتان داروسازی هست خیلی به ضررتان می شود.
   موفق باشید

 58. سلام مهندس خسته نباشید.
  رشته ی تجربی هستم و کنکور تجربی منطقه1.
  ادبیات:18/5درصد:50
  زبان فارسی:16/5
  عربی:17/75درصد25
  دین وزندگی:16/5درصد:60
  زبان:17/75درصد:60
  زمین:18/5درصد:20
  ریاضی:15/75درصد30
  زیست:18/5درصد60
  فیزیک:19/25درصد30
  شیمی:16/5درصد45
  بابت سایت فوق العاده خوبتون و تمامی زحماتی که واسه ما کنکوریها میکشیدممنون

  • مهندس دلیجه

   سلام مرسی که انرژی دادید.
   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: رتبه با تاثیر نمرات کتبی سوم درمنطقه 1 احتمالا بین3000تا 3200 است.
   خیلی ممنون نظر لطفا شماست.

 59. سلام…منطقه۲٫دیپلم تجربی..رشته تجربی
  ادبیات 18………………60%
  عربی14………………..64%
  دینی18…………………64%
  زبان18.75………………48%
  ریاضی14……………….20%
  زیست17……………….45%
  فیزیک13………………..30%
  شیمی18……………….60%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: رتبه با تاثیر نمرات کتبی سوم درمنطقه2 احتمالا بین6۰۰۰تا 65۰۰ است.

 60. سینا محمدی

  سلام مهندس واقعا خسته نباشید من نمیدونم چطور از این زحمات شما تقدیر و تشکر کنم انشاالله ک هرچی از خدا میخاید بهتون بده
  رشته تجربی منطقه 3
  ادبیات10در کنکور انشا الله60
  دینی8در کنکور انشا الله70
  عربی9در کنکور انشا الله40
  زبان8در کنکور انشا الله30
  زیست 8در کنکور انشا الله50
  شیمی10در کنکور انشا الله75
  فیزیک 10در کنکور انشا الله50
  ریاضی 8در کنکور انشا الله50
  زمین10در کنکور انشا الله40

  • مهندس دلیجه

   ممنون سینا جان
   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴:رتبه با تاثیر نمرات کتبی سوم درمنطقه 3 احتمالا بین3400تا 4000است.
   سه چیز رو اعصاب بود :
   1- کلمه انشا الله که حرف افراد بی اراده هست.
   2- نمرات نهایی که وارد کرده اید یا واقعی هست یا نیست بالاخره رو اعصاب بود.
   3- درصدهای شما

   • سلام مهندس ممنون از جوابت .
    کلمه انشا الله رو من همیشه رو زبونمه .بعدش واقعا هرکی بگه انشا الله بی اراده است؟
    نمراتمم همش تقریبا درس گفتم ولی سال سوم ی مشکل برام پیش اومد نتونست بخونم تو مملکت ما هم توبه وجود نداره
    درصد هامم تا الان خدارو شکرخوندمو از این ب بعد هم میخونم نتیجه رو هم میدم دست خدا انشا الله ک خوب میشه

   • یه بنده خدا

    سلام مهندس عزیز کشور و معلم خوب بچه ها
    چند جمله در مورد(۱- کلمه انشا الله که حرف افراد بی اراده هست.)
    همین جور ان شالله انشالله تا سوم دبیرستان رسیدم 🙂
    بعد شما میگین واسه افراد بی اراده است؟ 🙂
    +برنده شدن مسابقات فیزیک +یه کیف تقدیر نامه و..
    همش با ان شالله
    جان خودم راس میگم تازه توی قرآن هم براش آیه ای هست!
    🙂

 61. سلام
  منطقه 2

  ادبیات 20 , زبان فارسی 19.25 / 60%
  دین و زندگی 19.25/ 60%
  عربی 18.5 / 50%
  زبان 19.75/ 75%

  حسابان 20 و جبر 20 و هندسه 18.5 / 40%
  فیزیک 17.75 🙁 / 40%
  شیمی 20 / 50 %

  دیگه جدی جدی از خودم نا امید شدم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی ۹۴:رتبه با تاثیر نمرات کتبی سوم درمنطقه 2 احتمالا بین500تا 700است.

   • با این اختصاصیای پایین مگه میشه؟ :O

    • مهندس دلیجه

     بله اگر دشواری سوالات مانند کنکور 93 باشد.
     درضمن نمرات نهایی شما خیلی خوب است.
     از طرف دیگه سال به سال تعداد ریاضی ها داره کم میشه

 62. سلام ، دیپلم ریاضی دارم . منطقه دو هستم کنکور ریاضی میخوام شرکت کنم.
  ادبیات 17.5 ……………… کنکور 45درصد
  زبان فارسی 18.5
  معارف20……………………کنکور50
  عربی 18……………………کنکور25درصد
  زبان 19.75…………………..کنکور 48
  حسابان19 ، جبر20 ،هندسه18.75 تو کنکور 36درصد
  فیزیک 19.75 ………………درصد45
  شیمی19…………….درصد20

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی ۹۴:رتبه با تاثیر نمرات کتبی سوم درمنطقه ۲ احتمالا بین1600تا 1900 است.

 63. بابک رحیمی

  سلام مهندس خسته نباشی اجرکم عندالله
  رشته تجربی منطقه 3
  ادبیات12در کنکور65
  عربی10در کنکور35
  زبان فارسی 11
  زبان خارجه12در کنکور35
  دینی14.5در کنکور75
  زیست12در کنکور50
  شیمی1105در کنکور80
  ریاضی6درکنکور35
  فیزیک10در کنکور40
  زمین11در کنکور50

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور۹۴ تجربی :رتبه با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه 3 احتمالا بین2800تا 3000 است.

 64. منظورم این بود ک چون تو سایت سنجش نوشته اگه با دیپلم انسانی کنکور تجربی بدیم٬تاثیر نمرات نهایی نسبت ب اینکه با دیپلم تجربی کنور تجربی بدیم فرق میکنه.حالا میخواستم ببینم ایا اگه با دیپلم انسانی. کنکور تجربی بدم٬ایا تاثیر نمرات نهایی کمتر میشه؟

 65. چون تو سنجش نوشته ک اگه با دیپلم انسانی کنکور تجربی بدیم٬تاثیر نمرات نهایی میشه۶/۲و تاثیر درصد های کنآر میشه۹۳.من منظور همین جمله رو نفهمیدم.یعنی گفته اگه با دیپلم انسانی کنکور تجربی بدیم تاثیر نمرات نهای از ۲۵درصد میرسه ب۶/۲درصد؟

  • مهندس دلیجه

   بله -شما دسته بندی های 13 موردی که بنده در متن اصلی نوشتم را بخونید.
   وقتی با دپیلم انسانی کنکور تجربی بدین.اکثر دروس نهایی شما تاثیری نخواهند داشت و طبیعتا تاثیر مجموع آن ها عدد کمی خواهد شد.
   درحالت معمولی مجموع تاثیر دروس نهایی با هم هست که 25 می شود.
   مثلا یکی 3%هست دیگری 2% و….

 66. سلام
  رشته من تجربیه.منطقه3
  نمرات نهایی
  ادبیات18.75+کنکور 60 زبان فارسی هم 17.5
  دینی20+کنکور 100
  عربی 18.75+کنکور 60
  زبان 14.75+کنکور 40

  ریاضی 18.25+کنکور 60
  زیست17.5+کنکور 70
  فیزیک20+کنکور 70
  شیمی 17.5+ کنکور 60
  زمین 17.5 +کنکور10

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور۹۴ تجربی :رتبه با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه ۳ احتمالا بین180تا 250 است.

 67. ببخشید
  چرا نسبت به قلمچی ۱۵٪ افت خواهیم داشت؟

  • مهندس دلیجه

   همه ی کنکوری ها این افت را دارند معمولا
   بخاطر اینکه : قلم چی سوالات تکراری دارد. قلم چی آزمون هایش بیشتر مبحثی هست و وقتی به جامع هاش می رسید دیگر با دست طراحانش کاملا آشنا شده اید. بخاطر اینکه استرس سرجلسه ی کنکور خیلی بیشتر است و…

 68. سلام.سایت خوب و پر باری دارین.
  ببخشید آقای دلیجه یه سوال دارم ازتون
  شهرزاد اسم دختره.چرا شما بهش گفتین پسر؟

 69. رشته : تجربي رتبه در منطقه : 287 رتبه کشوری : 2179

  نام درس درصد
  ادبيات فارسي 66.7
  عربي 80
  معارف 60
  زبان 80
  زمين شناسي 0
  رياضيات 42.3
  زيست شناسي 62
  فيزيك 70
  شيمي 59.1

  سلام آقای مهندس عزیز من پرسیدم درصدام تو درسها چند باید باشه تا پزشکی تهرانو بیارم 🙂

  • مهندس دلیجه

   لطفا تماس بگیرید سوال شما وقت گیر و پیچیده هست.
   09383350983

 70. اون کارنامه ای که فرستادم نگاه کنین از کانون کپی کردم مال یه پسر منطقه ی 3 هست قبولی پزشکی دانشگاه تهران روزانه .
  خواهش میکنم میشه کمکم کنین این درصدا رو تو اختصاصیا البته بجز زیست از کدوم مباحث انتخاب کنم چون میخوام حتما امسال بیارم عمومیام جز زبان اسونه برام

  • مهندس دلیجه

   به نمونه کارنامه های سالهای قبل در سایت کانون خیلی اعتماد نکنید.
   چون بعضی هاشون که منطقه 3 هستند،منطقه 3 های استان تهران یا استان های مجاور هستندو آن ها خیلی شانس بهتری به نسبت منطقه 3 مثلا یک کرمانشاهی دارند.

 71. بعدش میمونه فیزیک میخوام بشینم این دو اه رو بخشایی رو بشینم فقط تست کار کنم تا بتونم 50 یا 60 درصد بیارم برای ریاضی مباحث امار و انتگرال و مشتق و ماتریس- مقاطع مخروطی هندسه مختصاتی -حد و مجانب-توابع معادله و تصاعد رو انتخاب کردم برا مسلط شدن . و برای شیمی من هنوز شیمی پیش رو تموم نکردم یکی از دوستام گفتن شیمی دوم و سوم با هم 23 تا سوال رو شامل میشن و 60 درصد میتونی با تسلط به دست بیاری میشه از پیش فقط فصل اول و دوم رو بخونم بقیه رو نخونم ؟
  بخدا مدیونتون میشم اگه راهنماییم کنین دیگه راه دیگه ای نمونده برام فقط دوماه مونده نمیخوام زحمتام به هدر بره :(((((

  • خانم فاطمه می دونید تو رشته تجربی گرچه ضریپ ریاضی 6 و زیست 12 هست
   ولی تاثیر ریاضی از زیست بیشتر است؟؟!!!
   مسلما باور نمی کنید
   در همین سایت کانون تخمین رتبه:
   1- همه درس ها را 50% قرار بدهید
   2-همه را 50% و فیزیک را 80% و ریاضی را 20% قرار دهید
   3-همه را 50% و فیزیک را 20% و ریاضی را 80% قرار دهید
   مطمئنم متحیر می شوید
   پیشنهاد دوستانه بنده حقیر در جمع علما این است به جای ریاضی 40 و فیزیک 70 ، به دنبال ریاضی 70 و فیزیک 40 بگردید
   و به نظر من که دانش آموز هستم
   در ریاضی یک رشته مبحثی وجود دارد که مکمل هم هستند و هر کدام را بهتر یاد بگیرید هم به خود مبحث کمک میکند و هم به مباحث مرتبط
   پیشنهاد من:
   اول مثلثات و نامعادلات که پایه ی همه چیزند بخوانید سپس رشته زیر:
   حد–>پیوستگی–>مشتق–>کاربرد مشتق–>مجانب–>انتگرال
   و به نظرم مباحث زیر سریع المحصول ترند (در زمان فشرده بهتر میشود فراگرفت)
   ماتریس – احتمال – تابع کلی (نه جزئیات) – آمار و در آخر برخلاف همه گفته ها هندسه!!!
   بنده امروز در جامع سنجش 21 فروردین با مطالعه 2 ساعت هندسه به صورت کلی 4 تا از سوالات را درست پاسخ دادم و یکی را نزدم
   و این مباحث توصیه نمی شود(از نظر من):
   دنباله – ترکیبیات – قدر مطلق – جزء صحیح – لگاریتم – هنسه مختصاتی و…
   سعی کنید همه مباحث زیست را بخوانید که غیر قابل جداسازی است
   در شیمی فکر خوبی کرده اید ولی کاش به فصل 4 شیمی پیش یک نگاه کلی بیاندازید
   و در فیزیک اگر نظر من را می خواهید آسانترین مباحث به قرار زیرند:
   حرکت شناسی – نوسان – موج – صوت – امواج الکترو مغناطیس – خود مغناطیس و الکتر مغناطیس – فشار – فیزیک هسته ای
   بنده زبان را خوب بلدم و در امتحانات بالای 90% میزنم و توصیه من اینه که لغات لقمه مهر و ماه را تهیه کنید و یک صفحه را در 30 ثانیه یخوانید و با ماژیک آن کلمه هایی را که احساس می کنید فراموش خواهند شد را های لایت کنید
   و برای گرامر هم لقمه مهر و ماه عالی است
   و در این زمان کم بی خیال ریدینگ بشوید ولی سوالات مجزا از متن در ریدینگ را جواب دهید و سعی کنید 2 سوال از کلوز را هم درس جواب دهید و به درصد65% برسید
   اینها تجربیات دو ساله و آزمون و خطای بنده بود و فک کنم دغدغه خیلی از بچه ها باشد
   موفق باشید…

  • مهندس دلیجه

   لطفا اینجا را ببینید.

 72. ادبیات20…….60%-عربی20………….65%-زبان20……….75%-دینی18.5…………60%-زیست19……..45%-شیمی20……50%-ریاضی19.5……..25%-فیزیک20………35%-زمین19.25…….10%.منطقه3.رشته تجربی.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور۹۴ تجربی :رتبه با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه 3 احتمالا بین1000تا 1300 است.

 73. سلام منطقه 3 تجربی
  ادبیات:۱۸/۵درصد:۵۰
  زبان فارسی:۱۶/۵
  عربی:15درصد10
  زبان:۱۷/۷۵درصد30
  زمین:14درصد:۲۰
  ریاضی:11درصد20
  زیست:13درصد50
  فیزیک:10درصد20
  شیمی:12درصد38

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور۹۴ تجربی :رتبه با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه ۳ احتمالا بین8000تا 8500 است.
   کسری جان حتما جبران میکنم.

 74. باعرض سلام و خسته نباشید:
  سهمیه : منطقه ۲
  ادبیات فارسی: ۱۱/۵ کنکور : ۶۰%
  زبان فارسی : ۱۶
  دین و زندگی :۱۶ کنکور :۷۰
  عربی : ۱۶/۲۵ کنکور:۴۵
  زبان : ۱۶ کنکور: ۵۰
  فیزیک : ۱۴/۵ کنکور: ۳۵
  شیمی : ۱۳/۷۵ کنکور : ۵۰
  ریاضی: ۱۰ کنکور:۳۰
  زیست شناسی : ۷/۵ کنکور : ۵۵
  زمین شناسی : ۹/۵ کنکور : ۰

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور۹۴ تجربی :رتبه با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه 2 احتمالا بین9500 تا 10000 است

 75. بچه آزادشهر

  دانش آموز منطقه 3-رشته تجربی
  نمره ادبیات14……..در کنکور 85٪
  نمره عربی13.75…..در کنکور 90٪
  نمره دینی18.50…….. در کنکور 100٪
  نمره زبان14…………در کنکور 90٪
  نمره زیست11.25…….در کنکور 85٪
  نمره ریاضی13.75……..در کنکور 60٪
  نمره فیزیک12.25……..در کنکور 40٪
  نمره شیمی12.25…….در کنکور 40٪
  نمره زمین13.50……..در کنکور 20٪

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورسراسری94 تجربی:رتبه با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه 3 احتمالا بین800 تا 1100 است

 76. من میخوام روانشناسی الزهرا قبول بشم
  چه رتبه ای چه درصدایی باید بیارم و بزنم با این رتبه هام که قبول بشم؟
  داوطلب کنکوری منطقه 1هستم
  ادبیات فارسی – 11.5
  زبان فارسی – 14.75
  عربی – 10.25
  زبان – 11.75
  دینی – 16.75
  فیزیک 10
  شیمی – 10.25
  حسابان – 10
  دیپلم ریاضی – کنکور تجربی

  • مهندس دلیجه

   سلام شما یک درصدهای پیشنهادی را بگو تا خدمت شما عرض کنم.
   مثلا اگر عربی شما ضعیف هست و دینی شما قوی هست بنده مثلا می گویم عربی را 30 بزنید و دینی را 85
   پس باید حدود توانایی شما در درس های مختلف دستم باشد تا بگویم.
   یک توانایی حدودی از خود در درس های مختلف بگویید تا آن ها را بالانس کنم.

 77. بچه آزادشهر2

  نمره دینی15.25…..در کنکور70
  نمره ادبیات12.5…….در کنکور50
  نمره زبان فارسی16.75
  نمره عربی17.25……..در کنکور 50
  نمره زبان15….0در کنکور80
  نمره ریاضی10.25…..در نکور30
  نمره زیست12.5……در کنکور40
  نمره فیزیک13.25…در کنکور 40
  نمره شیمی13.25….در کنکور40
  نمره زمین15.75….در کنکور 0

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورسراسری۹۴ تجربی:رتبه با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه ۳ احتمالا بین5500 تا 6000 است

 78. زهرا غلامی

  دانش آموز منطقه ۳-رشته تجربی
  نمره ادبیات۱۴……..در کنکور ۸۵٪
  نمره زبان فارسی14
  نمره عربی۱۳٫2۵…..در کنکور ۹۰٪
  نمره دینی۱۸٫۵۰…….. در کنکور ۱۰۰٪
  نمره زبان۱۴…………در کنکور ۹۰٪
  نمره زیست۱۱٫۲۵…….در کنکور ۸۵٪
  نمره ریاضی۱۳٫۷۵……..در کنکور ۶۰٪
  نمره فیزیک۱۲٫۲۵……..در کنکور ۴۰٪
  نمره شیمی۱۲٫۲۵…….در کنکور ۴۰٪
  نمره زمین۱۳٫۵۰……..در کنکور ۲۰٪

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورسراسری۹۴ تجربی:رتبه با تاثیر نمرات سوم درمنطقه ۳ احتمالا بین900 تا 1100 است

 79. مهندس من منتظرم .لطف کنید تخمین بزنید

 80. امیر (دلفو)

  منطقه 3 هستم
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  دیپلم سال 90
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 14.75 و در کنکور ادبیات را 70% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 13
  نمره ی نهایی عربی 10 و در کنکور عربی را 70% می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 14.5و در کنکور دین و زندگی را 70% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 8و در کنکور زبان انگلیسی را75%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 9.25و در کنکور ریاضی را 80% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک 8.25و در کنکور فیزیک را 80% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 10و در کنکور شیمی را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی زیست 7.75و در کنکور زیست را 60% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی 13.5 و در کنکور زمین شناسی را 0% می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی:رتبه با تاثیر نمرات سوم درمنطقه ۳ احتمالا بین650 تا 750 است

 81. سلام…
  دیپلم تجربی…کنکور تجربی…منطقه۲
  ادبیات:۱۱……۵۰٪
  زبان فارسی:۹
  عربی:۱۲………۴۵٪
  دینی:۱۴……..۶۰%!
  زبان:۱۰…….‌….۳۵٪
  زمین:۱۰……….۰٪
  ریاضی:8…….۲۵٪
  زیست:۱۲……۴۰٪
  فیزیک:۸…….۳۰٪
  شیمی:۱۰……۴۵٪

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی ۹۴: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه 2 احتمالا بین15000 تا 18000 است

 82. سلام باید بگم ک من در امتحانا زخم معده گرفتم…ولی الان ترازم در کانون 56۰۰…

  • مهندس دلیجه

   درست! اما سنجش براش مهم نیست چه کسی در چه زمانی مریض شده

 83. امیر (دلفو)

  مهندس تروخدا یه کم زودتر جواب بده راستی آخرین تراز کانونیم 7048 شدم بازم ممنون

 84. آقای مهندس من خیلی اس زدم برای اینکه زنگ بزنم ولی جواب ندادین 🙁

 85. سلام رشته ریاضی هستم و منطقه سه
  ادبیات17.75……………55%
  زبان فارسی17.75
  عربی15.5……………..50%
  دین و زندگی19………..65%
  زبان16.75……………..50%
  حسابان18.25…………45%
  جبرو احتمال17.75
  هندسه17
  فیزیک15.5…………….60%
  شیمی17.25………….45%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ریاضی ۹۴: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه3 احتمالا بین170 تا 240 است

 86. ممنون از پاسختون.و اینکه میخواستم ببینم اگه با دیپلم انسانی کنور تجربی بدم کدوم درسا تاثیر نداره؟ایا همه ی دروس اختصاصی تاثیر داره؟چون نوشته فقط دروس موثر تاثیر داره ک من منظورشو نمیفهمم.ممنون.

  • مهندس دلیجه

   ۹-دیپلم انسانی متقاضی شرکت در کنکور تجربی
   بالا بروید در متن اصلی این بند را بخونید.
   فقط عمومی و زبان فارسی تخصصی و عربی تخصصی تاثیر دارد

 87. چون الان من دیپلم تجربی هستم ولی میخوام تا قبل از کنور ۹۵ دیپلم انسانی هم بگیرم.در این صورت همه ی دروس اختصاصی دیپلم تجربیم تو کنکور تاثیر گزاره ؟

  • مهندس دلیجه

   شما هرکنکوری بخواهی بدی یک دیپلم را معرفی می کنید به سنجش
   هرکدام را که معرفی کردی دیگری ارزشی نخواهد داشت.
   http://riazi100.ir/366/
   اینجا و نظراتش را بخون
   دارید انسانی بازی در میارید با سوال پرسیدن هاتون!

 88. سلام و خداقوت
  متقاضی شرکت در کنکو95تجربی و دیپلم تجربی سال87-منطقه2
  ادبیات13-کنکور:70
  زبان فارسی12
  عربی15.5-کنکور60
  دینی19-کنکور:80
  زبان12-کنکور:60

  ریاضی12-کنکور50
  زیست.16-کنکور70
  فیزیک16-کنکور:60
  شیمی18-کنکور:70

  • مهندس دلیجه

   سلام ممنون ساراخانوم. شما هم خداقوت
   با فرض اینکه تاثیر معدل در کنکور 95 نیز،همین 25 باقی بماند.
   تخمین رتبه کنکور تجربی 95: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه2 احتمالا بین1400 تا 1600 است
   راستی شما که فرصت دارید امسال دیپلم ریاضی با نمرات بالا بگیر و با اون برای تجربی 95 اقدام کن.

 89. علیرضا کنکوری 94

  با سلام .
  دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور تجربی

  داوطلب تجربی منطقه 1 هستم.
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی : 19.5 و در کنکور ادبیات را 50 % می زنم

  نمره ی نهایی زبان فارسی:17

  نمره ی نهایی عربی 17 و در کنکور عربی را 60 % می زنم

  نمره ی نهایی دین و زندگی 19.25 و در کنکور دین و زندگی را 70 % می زنم

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 18.75 و در کنکور زبان انگلیسی را 40 % می زنم

  ………………../////////////////////………………………….

  دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور تجربی
  نمره ی نهایی ریاضی 19.5 و در کنکور ریاضی را 40 % می زنم
  نمره ی نهایی فیزیک 17.25 و در کنکور فیزیک را 40 % می زنم
  نمره ی نهایی شیمی 20 و در کنکور شیمی را 60 % می زنم
  نمره ی نهایی زیست 18.5 و در کنکور زیست را 50 % می زنم
  نمره ی نهایی زمین شناسی 17 و در کنکور زمین شناسی را 0 % می زنم

  رتبه من در منطقه 1 (با احتساب تعداد 70 هزار نفر همانند پارسال) و در کل کشور (حدودا بین430 هزار نفر)؟
  ترازم در زیرگروه 1 و2 چند خواهد شد؟
  باتشکر

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه1 احتمالا بین1300 تا 1700 است

 90. دیپلم تجربی منطقه3 شرکت در آزمون تجربی
  دروس نمره نهایی درصد کنکور
  ادبیات 18 70
  زبان فارسی 16
  عربی 16 30
  دینی 19 80
  زبان انگلیسی 18 50
  ریاضی 10 40
  فیزیک 10 50
  شیمی 16 40
  زیست 15 60
  زمین 14 20

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه3 احتمالا بین2500 تا 3000 است

 91. علیرضا کنکوری 94

  با سلام .
  دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور تجربی

  داوطلب تجربی منطقه ۱ هستم.
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی : ۱۹٫۵ و در کنکور ادبیات را ۵۰ % می زنم

  نمره ی نهایی زبان فارسی:۱۷

  نمره ی نهایی عربی ۱۷ و در کنکور عربی را ۶۰ % می زنم

  نمره ی نهایی دین و زندگی ۱۹٫۲۵ و در کنکور دین و زندگی را ۷۰ % می زنم

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی ۱۸٫۷۵ و در کنکور زبان انگلیسی را ۴۰ % می زنم

  ………………../////////////////////………………………….

  دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور تجربی
  نمره ی نهایی ریاضی ۱۹٫۵ و در کنکور ریاضی را ۴۰ % می زنم
  نمره ی نهایی فیزیک ۱۷٫۲۵ و در کنکور فیزیک را ۴۰ % می زنم
  نمره ی نهایی شیمی ۲۰ و در کنکور شیمی را ۶۰ % می زنم
  نمره ی نهایی زیست ۱۸٫۵ و در کنکور زیست را ۵۰ % می زنم
  نمره ی نهایی زمین شناسی ۱۷ و در کنکور زمین شناسی را ۰ % می زنم

  رتبه من در منطقه ۱ (با احتساب تعداد ۷۰ هزار نفر همانند پارسال) و در کل کشور (حدودا بین۴۳۰ هزار نفر)؟
  ترازم در زیرگروه ۱ و۲ چند خواهد شد؟
  باتشکر

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه۱ احتمالا بین۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ است.
   امسال شرکت کننده های تجربی 490 هزار نفر شدند.
   شرمنده کشوری را فعلا فرصت نمیشه همچنین زیرگروه!

   • علیرضا کنکوری 94

    باتشکر………………………..

    بله میدانم 490 هزار نفر شرکت کننده تجربی داره ولی طبق هر سال حدود 50 الی 60 هزلر فقط غایب میکنند………میدونستید ایناکه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • مهندس دلیجه

     آره- پارسال هم با غایب ها را بگو پس
     50 الی 60 هزار در مجموع تمامی گروه ها هست فکرکنم.نه یک رشته

 92. سلام_ رشته ریاضی هستم منطقه 3

  ادبیات 17 —-درصد در کنکور65
  زبان فارسی 17
  عربی 16—- درصد در کنکور 60
  دینی 16—- درصد در کنکور 75
  زبان خارجه 16—-درصد در کنکور 65
  ریاضی11—-درصد در کنکور 20
  فیزیک 14—-درصد در کنکور 50
  شیمی 14 —درصد در کنکور 60

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی 94: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه3 احتمالا بین600 تا 800 است.

 93. سلام منطقه دو هستم رشته تجربی

  ادبیات ۱۸.75 زبان فارسی ۱6 کنکور ۷۰

  عربی18.5 کنکور ۷۰

  معارف 20 کنکور ۸۰

  زبان 13.5 کنکور 50

  زمین 17.25 کنکور ۴۰

  ریاضی ۱8 کنکور 70

  فیزیک ۱۹.5 کنکور ۶۰

  شیمی ۱۷ کنکور ۷۰

  زیست 13.5 کنکور ۷۰

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه2 احتمالا بین550 تا 750 است.

 94. سلام مهندش
  بهتره برای شیمی رو کدوم فصل ها سرمایه گذاری کرد…
  و برای اعراب گذاری در عربی بهترین تکنیک چیه؟

  • مهندس دلیجه

   تکنیک اعراب نمیدونم والا.
   فصل های خوب شیمی : تقریبا همه ی فصل های شیمی دوم+ فصل محلول شیمی سوم+فصل سینیتیک شیمی چهارم

 95. سلام..
  دیپلم ریاضی…کنکور ریاضی…منطقه۲
  دينى ١٩/٧٥-٧٥
  عربى ١٥/٧٥-٦٠
  ادبيات١٧/٢٥-٤٠
  زبان فرسی۱۷
  زبان١٦/٥-٤٠
  جبر۱۸
  حسبان_۱۲
  هندسه_۱۳
  فيزيك ١٣/٧٥-٣٥
  شيمى ١٨/٢٥-٥٥
  ریاضی_۳۰%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ریاضی: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه۲ احتمالا بین2700 تا 3100 است.

 96. سلام
  دیپلم ریاضی…کنکور تجربی…منطقه۲
  ادبیات:18/75……30
  زبان فارسی:14/75
  عربی:۱۲………۴۵٪
  دینی:18……..50!
  زبان:۱۰…….‌…10
  زمین:0……….۰٪
  حسابان 13 ریاضی15%
  زیست:0……۴۰٪
  فیزیک:10/5…….20٪
  شیمی14/75 40%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه۲ احتمالا بین23000 تا 26000 است.

 97. دیپلم ریاضی و متقاضی شرکت در کنکور ریاضی منطقه 2
  دین وزندگی 18.25 تو کنکور 60میزنم
  زبان فارسی 17.25
  ادبیات 16.50 توکنکور 35میزنم
  عربی 17.75 توکنکور 30میزنم
  زبان 15.5 تو کنکور 20میزنم
  فیزیک 16.25 تو کنکور35 میزنم
  شیمی 18.25تو کنکور 35 میزنم
  جبر 18.5
  هندسه15
  حسابان 18.75 تو کنکور 35 میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه۲ احتمالا بین2800 تا 3200 است.

 98. با سلام و عرض خسته نباشید سهمیه منطقه۱ هستم
  با دیپلم تجربی قصد شرکت در کنکور تجربی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی ۱۸٫۲۵و در کنکور ادبیات را ۵۰% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی ۱۷٫۷۵
  نمره ی نهایی عربی ۱۷٫۷۵ و در کنکور عربی را۵۰% می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی۲۰ ٫در کنکور دین و زندگی را ۶۰% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی ۱۹٫۵و در کنکور زبان انگلیسی را70%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی ۱۸٫۵و در کنکور ریاضی را ۳۰% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک ۱۶٫۵و در کنکور فیزیک را60% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی ۱۷٫۵و در کنکور شیمی را 50% می زنم.
  نمره ی نهایی ۱زیست ۱۷٫۷۵و در کنکور زیست را55% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی ۱۹٫۵ و در کنکور زمین شناسی را ۰ % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه1 احتمالا بین1800 تا 2100 است.

 99. سلام جناب مهندس
  منطقه یک هستم
  دیپلم ریاضی دارم و می خوام تو کنکور ریاضی شرکت کنم
  حسابان ……. ۱4……. ریاضی کنکور رو ۳0 میزنم
  هندسه ……. ۱۴
  جبرواحتمال ……13
  فیزیک ……. 12.5….. . فیزیک کنکور رو 30میزنم
  شیمی …… 12.5٫ ……. شیمی کنکور رو30 میزنم
  ادبیات نمره نهایی ……17 …… کنکور50درصد میزنم
  عربی نمره نهایی …… ۱۶٫۷۵ …… کنکور35میزنم
  دینی نمره نهایی ……. ۱۶….. کنکور ۶۰ میزنم
  زبان نمره نهایی …..11 …… کنور 10 میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ریاضی: با تاثیر نمرات خرداد درمنطقه۱ احتمالا بین8000 تا 9000 است.

 100. به نظر من خیلی خوشبینانه هست.
  اینطور نیست؟؟!

  • مهندس دلیجه

   دقیق هست. و بخاطر روحیه دادن به شماها رتبه را بهتر پیش بینی نمیکنم چون بچه ها به اندازه ی کافی جوگیرانه وارد می کنند(قبل از کنکور)

 101. سلام.

  منطقه ی بک هستم

  دیپلم ریاضی دارم و متقاضی شرکت در کنکور ریاضی هستم

  نمره ی نهایی حسابان : 20 ============> ریاضی کنکور رو 30 میزنم
  نمره ی نهایی هندسه : 20=============>
  نمره ی نهایی جبر و احتمال : 19==========>
  نمره ی نهایی فیزیک : 17==============> فیزیک کنکور رو 40 میزنم
  نمره ی نهایی شیمی: 18==============> شیمی کنکور رو 45 میزنم
  نمره ی نهایی ادبیات: 19===============> ادبیات رو 35 میزنم
  نمره ی نهایی زبان فارسی: 18.5==========>
  نمره ی نهایی عربی: 17.5==============> عربی رو 50 میزنم
  نمره ی نهایی دینی: 20===============> دینی رو 80 میزنم
  نمره ی نهایی زبان : 20===============> زبان رو 90 میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ریاضی: با تاثیر نمرات خرداد درمنطقه۱ احتمالا بین1500 تا 1800 است.

 102. باعرض سلام
  استاد منطقه دوهستم دیپلم ریاضی ولی می خوام رشته تجربی شرکت کنم تورو خدا جواب بدین استاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  نمره نهایی ادبیات 12……………. کنکور 40
  نمره نهایی عربی17……………..کنکور70
  نمره نهایی دینی 20…………….کنکور100
  نمره نهایی زبان 11……………… کنکور40
  نمره نهایی ریاضی10……………. کنکور 80
  نمره نهایی زیست (حساب نمیشه)…………….کنکور75
  نمره نهایی فیزیک 10……………. کنکور 90
  نمره نهایی شیمی 11…………… کنکور 90
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات خرداد درمنطقه2 احتمالا بین400 تا 500 است.

 103. سلام من منطقه یک هستم
  نمره نهایی ادبیات16………کنکور 70
  ” “زبان فارسی 18
  عربی 15/5…….کنکور50
  دینی19………..کنکور80
  زبان15/5……..کنکور70
  ریاضی 14…….70
  زیست15……….65
  فیزیک17………..40
  شیمی14…….65
  زمین15/5………50

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات خرداد درمنطقه۱ احتمالا بین1000 تا 1200 است.

 104. خسته نباشید
  ادبیات نهایی 17…..کنکور 72
  زبان فارسی 17.25
  عربی 13.5 …..کنکور 30
  دین و زندگی 19….کنکور 80
  زبان 17.5…..کنکور76
  زمین 16….کنکور 40
  ریاضی5….کنکور 10
  فیزیک15…..کنکور 40
  زیست 12…..کنکور 68
  شیمی 13.5 کنکور 75

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه2 احتمالا بین4300 تا 4700 است.

 105. لطفا رتبه زیرگروه 2 رو بگید

 106. واقعا شرمنده یادم رفت.منطقه 2 هستم

 107. تجربی منطقه 3
  ادبیات 17 درصد 60
  زبان فارسی 15
  عربی 17.5 درصد 70
  دینی 16 درصد 75
  زبان 20 درصد 80
  زمین 12 درصد صفر
  ریاضی 5.5 درصد 30
  زیست 16 درصد 75
  قیزیک 16 درصد 80
  شیمی 17 درصد 75
  رتبه در زیر گروه یک رو میخواستم…ممنون از پاسختون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه3 احتمالا بین450 تا 550 است.

 108. نوید 1374

  سلام . دیپلم تجربی دارم . کنکور تجربی میدم
  ادبیات 17.5 …………. تو کنکور 80 میزنم
  زبان فارسی 19.25 …..
  دین و زندگی 18.5 …… تو کنکور 80 میزنم
  عربی 14.5 ……. تو کنکور 80 میزنم
  زبان 17.25 ………. تو کنکور 60 میزنم
  زمین نمیزنم !
  شیمی 15.5 ……. تو کنکور 80 میزنم
  زیست 14 …… تو کنکور 80 میزنم
  فیزیک 14 …… تو کنکور 70
  ریاضی 19 …… تو کتکور 60 میزنم
  تو منطقه سه چنده ؟ تشکر …. تشکر

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه۳ احتمالا بین100 تا 200 است.

 109. نوید 1374

  اصلاحیه . ببخشید ریاضی رو 70 میزنم .
  یه سوال دیگه دارم. ادبیات 68. دینی 68. عربی 68 . زبان 60 . ریاضی 70 . زیست 72. فیزیک60. شیمی 74.3 با نمرات نهایی بالا چنده ؟ آیا حدود 400 میشه یا نه > من دندان خرم آباد میخوام > قبول میشم ؟

  • سلام اقانوید من دوستم پارسال با2100پزشکی لرستان قبول شد گفت بعضی از هم دانشگاهی هاش با2400اومدن دندان پزشکی میخونن با400میتونید یه شهر بهتر برین امااگه هدفتون خرم اباد که رسیدن بهش خیلی اسونه اینادرصدهای دوستم بود ریاضی 12 فیزیک 60 شیمی56 زیست 70 ادبیات68 دینی68 زبان40 عربی 45 همین جوری گفتم بدونید که چقدر راحت تراز اون چیزیه که فکر میکنی قبول شدنش

  • ببخشید حواسم نبود شما منطقه 3هستین دوستم منطقه 2 بود ولی خوب شاید خیلی هم فرقی نداشته باشه

  • مهندس دلیجه

   وقت پاسخ به چندسوال ندارم شرمنده.خیلی کارهام زیاد شده
   از نظرات همینجا که خیلی متنوع هستند استفاده کنید و حدس بزنید

 110. سلام مهندس خسته نباشي.منطقه 3 هستم ديپلم تجربي دارم كنكور تجربي هم شركت ميكنم
  نمره نهايي ادبيات12دركنكور85درصد
  نمره نهايي زبان فارسي10.75
  نمره نهايي عربي10ودركنكور100
  نمره نهايي ديني 16.75ودركنكور100
  نمره نهايي زبان12.75ودركنكور80
  نمره نهايي راضي10.25ودركنكور50
  نمره نهايي زيست10.25ودركنكور92
  نمره نهايي فيزيك8.5ودركنكور 60
  نمره نهايي شيمي10.5ودركنكور85
  نمره نهايي زمين12.5ودركنكورصفر

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه۳ احتمالا بین250 تا 350 است.

 111. سلام استاد.واقعا خشته نباشی .دومین سال که کنکور میدم…………….این درصد ها هم از اخرین ازمون سنجش گفتم ک جامع پایه بود

  نمره نهایی درصد در کنکور
  ادب =۱۲ 70
  زبان فارسی =۱۰
  عربی =۹ 30
  دینی = ۱۲ 85
  زبان خارجی=14 60
  زیست =7 70
  زمین=12 20
  ریاضی=10 8
  فیزیک =8 20
  شیمی=10 40

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه2 احتمالا بین12000 تا 13000 است.
   در آزمون اصلی کنکور نسبت به سنجش افت درصد خواهید داشت! فقط حواستون باشه.

 112. سلام استاد.واقعا خشته نباشی .دومین سال که کنکور میدم…………….این درصد ها هم از اخرین ازمون سنجش گفتم ک جامع پایه بود

  نمره نهایی درصد در کنکور
  ادب =۱۲……. 70
  زبان فارسی =۱۰………….
  عربی =۹ ……… 30
  دینی = ۱۲ …………….. 85
  زبان خارجی=14 ………… 60
  زیست =7 …………… 70
  زمین=12 ………… 20
  ریاضی=10 ………….. 8
  فیزیک =8 …………… 20
  شیمی=10 ………… 40
  ..

  • شرمنده منطقه 2 هستم

   • بازم شرمنده ولی من الان دفترچه تاثیر معدل رو خوندم ولی چیزی در مورد نمرات میانگین کسب شده کل شرکت کننده ها امتحان نهای در هر درس گفته نشده بود …………پس شما چگونه تخمین میکنید با معدل؟سال پیش هم چک کردم ولی چیزی پیدا نکردم؟پس احتمالا 3الی 6 هزار نفر تخمین رتبتون مشکل داره….مثلا شما فردی ب نام farhad بود رو ک داخل تخمین رتبه قلمچی میاره 7هزار .گفتید 18 هزار میاره .ک این امکان نداره .ولی شخصی ب نام فاطیما تقریبا با همون نمرات (درس های هم 2یا3 نمره بالا تر داره)ولی بادرصدکنکور کمتر رتبه 10 هزار تخمین کردین.این هم عجیب بود باسم ؟قصد بی ادبی نداشتم فقط میخواستم خودم بفهمم .ممنون میشم اگه زود تر پاسخ بدین.ممنون

    • سلام اقا رضا
     من نمیدونم چقدر صحت داره تخمینه مهندس،، اما درصدای فاطیما بالاتره…درضمن نمراتشم بالاتره…

     • با اجازه استاد.اقا فرهاد اگر شما نمرات تخصصی پایانی تون رو ضربدر ضیبش بکنید(بدون در نظر گرفتم رشته مورد علاقه در زیر گروه )متوجه میشید ک شما نمره 110 اوردید و فاطما خانم 118 اوردن….در کنکورتون ایشون در تخمین رتبه 3500 تا4000 وشما 5500تا6 میارین ک این هم یعنی 2 هزار نفر ….ولی اختلاف رتبه شما ب گفته این سایت 10 هزار نفر فاصه است .ک این غیر باوره…باز هم میگم دانش من این نیست ولی ……..

      • مهندس دلیجه

       اونجوری که شما میگین نیست.
       یعنی اگر در تجربی ضریب زیست 4 هست و ضریب ریاضی 2
       20% کمبود ریاضی را نمیشه با 10% زیست جبران کرد.
       کنکور خطی نیست.
       تراز حساب میشه.
       اینجا و نظراتش را بخونید
       http://riazi100.ir/366/

       • ولی ب خدا میشه نزدیک شد بهش ..خوندم دستت درد نکنه….سایت خوبی دارید مخصوصا کنکور های ازمایشی ک میزارید خیلی ممنون.

 113. سلام آقاي مهندس
  ديپلم تجربي منطقه3هستم ميخوام كنكور تجربي شركت كنم.
  نمره نهايي ادبيات19.25 و كنكور 65 ميزنم
  نمره نهايي زبان فارسي19.5
  نمره نهايي عربي20 و كنكور70 ميزنم
  نمره نهايي ديني 20 و كنكور 75 ميزنم
  نمره نهايي زبان انگليسي 19.5 و كنكور 75 ميزنم
  نمره نهايي رياضي 20 وكنكور 30 ميزنم
  نمره نهايي فيزيك 19.75 و كنكور 25 ميزنم
  نمره نهايي شيمي 20 و كنكور 55 ميزنم
  نمره نهايي زيست 19.5 و كنكور 75 ميزنم
  نمره نهايي زمين شناسي 19.5 . كنكور 25 ميزنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه3 احتمالا بین300 تا 400 است.

 114. سلام دیپلم تجربی منطقه 2 هستم برای کنکور تجربی

  ادبیات 16 کنکور 60
  زبان فارسی 11.5
  عربی 16 کنکور 50
  دینی 20 کنکور 60
  زبان 16 کنکور 60
  رباضی 18 کنکور 30
  فیزیک 16.75 کنکور 40
  زیست 13.5 کنکور 50
  شیمی 13 کنکور 50
  زمین 13 کنکور نمیزنم چون برای پزشکی ضریب نداره
  هدفم هم اینه بین الملل یا ازاد قبول شم مرسی از لطفتون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه2 احتمالا بین6800 تا 7200 است.
   خواهش میکنم.در مورد اینگه با چه رتبه ای قبول می شوید باید دید هنگام انتخاب رشته ظرفیت ها را چیکار میکنن.
   ولی امسال هم تجربی داوطلب هاش بیشتر شده و هم جنسیت دختر زیاد هست.

 115. سلام و خداقوت
  معدل 15 تجربی در کنکور 95 تاثیر خیلی بدی خواهد گذاشت درصورتی که میانگین درصدها70 باشد؟منطقه 2 دیپلمه سال 87 البته فارغ التحصیل رشته دامپزشکی ام
  در بالا شما فرمودید بهتره دیپلم مجدد بگیرم اما راهش رو نمیدونم و چون درسها به طور کامل فراموش کردم از الان دارم برای 95 میخونم و با دیپلم مجدد دیگه فرصت خوندن برای کنکور پیدا نمیکنم .
  یه راهنمایی بفرمایید راه درست چیه.سپاسگذار

  • مهندس دلیجه

   سلام سارا خانوم.
   شما معدلتون اونقدر کم نیست.معدل مجدد در صورتی ارزش داره که معدل فعلی خودتون را حداقل 3 نمره رشد بدهید.
   ولی اگر قرار باشد معدل 15 شما بشه 17.5 و بجاش کلی زمانی که میخواستی تست بزنی را از دست بدی ارزش ندارد.
   در کل معدل 15 معدل متوسطی هست و کافی هست هر درس را حدود 7% از کسی که معدلش 19 هست بیشتر بزنید.
   حالا من تقریبی دارم میگم بستگی به درس خاص و بقیه داوطلبان و همچنین بازه ی مربوطه درصد دارد.
   خلاصه : با این معدل هم میتونی پزشکی قبول بشی اگر خوب تست کار کنی.

 116. سلام
  منطقه ۲٫
  ادبیات17وزبان فارسی 16.75درکنکور50
  عربی18ودرکنکور20
  دینی20ودرکنکور60
  زبان16.75ودرکنکور50
  حسابان16.75ودرکنکور۲۵
  هندسه16.50
  جبرواحتمال17.75
  فیزیک17.50ودرکنکور50
  شیمی16.25ودرکنکور۳۰

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ریاضی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه۲ احتمالا بین2100 تا 2300 است.

 117. سلام دوم ساله که کنکور میدم.
  دیپلم تجربی منطقه دو و در کنکور تجربی شرکت می کنم.
  ادبیات ۱۷/۲۵ زبان فارسی ۱۴/۲۵ کنکور ۷۵
  عربی ۱۶/۵ کنکور ۷۰
  دینی ۱۵/۵ کنکور ۸۰
  زبان ۱۳/۲۵ کنکور ۴۰
  زمین ۱۴ کنکور ۶۰
  ریاضی ۱۶/۲۵ کنکور ۷۰
  زیست ۱۲/۲۵ کنکور ۸۰
  فیزیک ۱۷ کنکور ۸۰
  شیمی ۱۷/۵ کنکور ۷۵

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه۲ احتمالا بین450 تا 550 است.

 118. سلام
  سهمیه منطقه 1 شیراز
  درس معدل نهایی احتمال داره کنکور تو بد ترین وضعیت این درصدا رو بیارم
  دینی 19 70
  ادبیات 20 60
  زبان فارسی 19/75
  عربی 20 40
  زبان 19/5 80
  ریاضی 19/5 50
  فیزیک 20 55
  شیمی 19/75 60
  زیست 20 65
  زمین 20 12
  با این درصدا رتبه ام حدودا چند میشه خواهش میکنم جواب بدین حسابی داغونم
  راستی اگه میشه لطفا میتونین حساب کنین با این نمره های نهایی تقریبا چه درصد هایی واسه یه رتبه زیر1200 تو کنکور 94 لازم دارم
  مرسی منتظرم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه 1 احتمالا بین400 تا 500 است.
   با نمرات نهایی تون حال کردم 🙂
   شرمنده وقت ندارم. حدود 7% از همه کم کنید

   • سلام ممنون که جواب دادین فکر میکردم رتیم خیلی بد شه
    پس یعنی اگه تو کنکور امسال هر کدوم از درسام 7 درصد افت کرد بازم امیدی هست که رتبم زیر 1000 شه ؟؟؟
    واقعا از اینکه وقت میذارین ممنون نگرانیم کمتر شد
    موفق باشین

 119. سلام و خسته نباشید
  ادبیات 14 و کنکور 65 میزنم
  دینی 19 و کنکور 80 میزنم
  عربی 11 و کنکور 40 میزنم
  زبان 11 و کنکور 5 میزنم
  زمین 14 و کنکور 0 میزنم
  ریاضی 13 و کنکور 10 میزنم
  فیزیک 17 و کنکور 55 میزنم
  زیست 17 و کنکور 70 میزنم
  شیمی 14 و کنکور 55 میزنم
  ممنون از سایت مفیدتون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه 4 احتمالا بین1000000000 تا 2000000000 است.
   نظرلطفتون هست.

 120. سید حامد ابراهیمی

  سلام سال پنجم ک کنکور میدم…دیپلم تجربی منطقه 2 و در کنکور تجربی شرکت میکنم!
  نهایی ادبیات 11 وزبان فارسی 9 …در کنکور 65%
  نهایی عربی 9…ودر کنکور 70%
  نهایی معارف 14…و در کنکور 70%
  نهایی زبان 8/75…..و در کنکور 50%

  نهایی زمین 10/75….در کنکور 50%
  نهایی ریاضی 10….در کنکور 50%
  نهایی زیست 9…در کنکور 70&
  نهایی فیزیک 10/75…در کنکور 80%
  نهایی شیمی 9/5….در کنکور 80%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه 2 احتمالا بین3000 تا 3400 است.
   چرا دیپلم مجدد نمیگیری!

   • سید حامد ابارهیمی

    سلام بابت لطفت ممنون
    چطوری باید دیپلم مجدد بگیرم ؟؟؟؟؟؟؟؟
    و اینکه اگه برم پرستاری بخونم میتونم واسه ارشد پزشکی قبول شم یا نه ؟؟؟راهی وجود داره؟؟؟

    • مهندس دلیجه

     درمورد دیپلم محدد بروآموزش پرورش شهرتون بپرس.
     راه که هست ولی خیلی خیلی سخت هست.
     شرط معدل کتبی دپیلم دارد.شرط معدل لیسانس دارد.شرط مدرک زبان دارد.و بعداز این شروط یک آزمونی گرفته می شود از علوم پایه دانشگاه.و افرادکمی را پزشکی میگیرند.راه سخت و کم احتمالی هست.

 121. محمد علیپور

  با سلام دیپلم تجربی منطقه دو هستم شرکت در کنکور تجربی 94
  نهایی ادبیات 10 وزبان فارسی 10…………….کنکور 65 درصد
  نمره نهایی عربی 10…………………………..کنکور 80 درصد
  نمره نهایی دین و زندگی 13…………………..کنکور 80 درصد
  نمره نهایی زبان 8………………………………کنکور 60 درصد
  نمره نهایی ریاضی 10………………………….کنکور 65 درصد
  نمره نهایی فیزیک 10…………………………..کنکور 90 درصد
  نمره نهایی شیمی 9…………………………..کنکور 90 درصد
  نمره نهایی زیست 9……………………………کنکور 80 درصد
  نمره نهایی زمین 10……………………………کنکور 0 درصد
  .
  .
  با تشکر مهندس …..ایشالله ک خوش خبر باشی:))

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه ۲ احتمالا بین1000 تا 1200 است.
   با چه رویی این نمرات نهایی را تایپ کردی 🙂

   • محمد علیپور

    قربون دستت امیدوار شدم یکم …..خواهش میکنم تقریبا بگو ک اگه ریاضیمو اینجا 80 درصد . عربی و معارف هم 80 برسونم رتبم میشه زیر هزار بشه ک پزشکی اصفهان قبول شم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 122. سلام آقای مهندس.دیپلم تجربی منطقه 3 هستم میخوام کنکور تجربی شرکت کنم
  ادبیات نمره نهایی 19.25 کنکور 65 میزنم
  زبان فارسی نمره نهایی 19.5
  عربی نهایی 20 کنکور 75 میزنم
  دینی نهایی 20 کنکور 75 میزنم
  زبان نهایی 19.5 کنکور 75 میزنم
  ریاضی نهایی 20 کنکور 30 میزنم
  فیزیک نهایی 19.75 کنکور 30 میزنم
  شیمی نهایی 20 کنکور 50 میزنم
  زیست نهایی 19.5 کنکور 70 میزنم
  زمین شناسی نهایی 19.5 کنکور 25 میزنم

  • مهندس دلیجه

   سلام دکترقبلا هم پاسخ داده بودم
   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه۳ احتمالا بین۳۰۰ تا ۴۰۰ است.

 123. سلام مهندس رشته تجربی منطقه دو هستم
  نهایی ادبیات 18.75 وزبان فارسی 19در کنکور 65%
  نهایی عربی 18.75ودر کنکور70%
  نهایی معارف 20و در کنکور65%
  نهایی زبان 18.5…..و در کنکور 65%

  نهایی زمین 18….در کنکور 50%
  نهایی ریاضی 17….در کنکور20%
  نهایی زیست 15…در کنکور55%
  نهایی فیزیک 18…در کنکور 45%
  نهایی شیمی 17.5….در کنکور 60%
  خیلی ممنون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات خردادسوم درمنطقه2 احتمالا بین2800 تا 3200 است.

 124. سلام تخمین رتبه ما رو که نزاشتین البته میدونم نظرات زیاده حق دارین خودم رفتم نظرات بقیه رو خوندم تقریبا بفهمم چند میشم به یه مورد عجیب برخوردم !! این تخمین رتبه ها خیلی با تخمین رتبه کانون فرق داره و اونجوری که شما حساب کردین کسی که منطقه 2 هست از منطقه 3 و حتی 1 !!! وضعش بدتره ! درصورتی که تو کانون دقیقا برعکسه برین ببینین منطقه 2 خیلی بهتر از 1 و حتی 3 هست تو پزشکی بدترین رتبه ها مال منطقه 2 هست که قبول شدنشون راحت تره نمیدونم چجوری حساب کردین و دلیلش چیه ! اخه ناامید شدم دیدم برای منطقه 2 خیلی رتبه بد میدین یه جواب کوچولو میشه بدین ؟ please

  • مهندس دلیجه

   دربازه های مختلف رتبه وضعیت ها عوض می شود.
   نکته اول : جامعه ی آماری منطقه 2 از همه بیشتر است.
   نکته 2: باید با کانون فرق کنه چون کانون نمرات نهایی را تاثیر نمی دهد.
   نکته 3: بعضی جاها منطقه 1 از 2 بهتره و بعضی جاها برعکس-بستگی به توزیع نرمال هر دو دسته دارد.
   موفق باشید

   • مرسی ممنون متوجه هستم منظورتون رو ولی هر کی پزشکی و دندون و دارو قبول شده بود منطقه دو بهتر بود یعنی استثنا نداشت بگیم نمره نهایی و اینا حتی درصدهاشون هم خیلی پایین تر بود ! رشته های دیگه رو نگاه نکردم شاید تو اونا منطقه 2 بدتره ! به هر حال ممنون از توجهتون

 125. دختر منطقه 2 دیپلم تجربی
  ادبیات 19 کنکور 75
  عربی 13 کنکور 80
  دینی 20 کنکور 76
  زبان 20 کنکور 76
  زمین 13.5 کنکور 50
  ریاضی 14.5 کنکور 60
  فیزیک 10.5 کنکور 60
  زیست 16 کنکور 80
  شیمی 15 کنکور 70

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات خردادسوم درمنطقه۲ احتمالا بین800 تا 1000 است.

 126. با سلام جناب مهندس
  بنده منطقه 3 هستم
  دینی نهایی 20 + در کنکور 55%
  ادبیات نهایی 20 و زبان فارسی نهایی 18.5 + در کنکور 45%
  زبان انگلیسی نهایی 18 + 35 % کنکور
  عربی نهایی 19.25 + 55% کنکور
  زمین نهایی 18.5 + 10% کنکور
  زیست نهایی 19.25 + 65 % کنکور
  فیزیک نهایی 20 + 30% کنکور
  شیمی نهایی 20 + 45 % کنکور
  ریاضی نهایی 18.75 + 50% کنکور

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: با تاثیر نمرات خردادسوم درمنطقه3احتمالا بین700 تا 900 است.

 127. سید حامد ابارهیمی

  سلام مهنئس پس چرا تخمین رتبه نمیزنین …..خیلی فکرم مشغوله خواهش میکنم تخمین رو بزن دیگه ….. بابت این دی وی دی ها هم میشه امید وار بودش تو این بازه زمانی ک مونده ریاضی رو 70 زد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مهندس دلیجه

   سلام نزدیک کنکوره خیلی سرم شلوغه-پیام ها هم خیلی زیاده می بینید.باید دونه دونه عددها را وارد کنم و….
   اگر الان 40 باشید بله

 128. دیپلم تجربی قصدشرکت درکنکور94 منطقه 1
  ادبیات17درکنکور70
  دینی20درکنکور65
  زبان19درکنکور80
  عربی19درکنکور100
  ریاضی 15 درکنکور 30
  فیزیک19درکنکور40
  شیمی19.25درکنکور55
  زیست 18درکنکور50

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: با تاثیر نمرات خردادسوم درمنطقه1 احتمالا بین1600 تا 1900 است.

 129. با سلام منطقه 3 هستم ادبیات 14- زبان فارسی 15/25 . در کنکور 40 عربی 13/75 . در کنکور 24 دینی 15/5 . در کنکور 50 زبان 16 . در کنکور 24 زمین 13/75 . در کنکور 0 ریاضی 12 . در کنکور 3/4 زیست 12/5 . در کنکور 40 فیزیک 10/75 . در کنکور 3/4 شیمی 15 . در کنکور 40

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴تجربی: با تاثیر نمرات نهایی خرداد درمنطقه3 احتمالا بین9000 تا 10000 است.

 130. محمدرضا ایمانی

  سلام استاد
  من منطقه 3 ریاضی هستم
  بعدش میانگین نمرات عمومی من 17 و تخصصی من 11
  اخه نمراته دقیقم یادم نیست
  دسترسی به کارنامه هم ندارم
  میشه بگید برای اینکه بین2الی3هزار بیاریم باید چه درصدایی رو بزنیم؟
  خیلی ممنون میشم

 131. با سلام .
  دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور تجربی

  داوطلب تجربی منطقه ۱ هستم.
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی : ۱۹٫۵ و در کنکور ادبیات را ۵۰ % می زنم

  نمره ی نهایی زبان فارسی:۱۷

  نمره ی نهایی عربی ۱۷ و در کنکور عربی را ۶۰ % می زنم

  نمره ی نهایی دین و زندگی ۱۹٫۲۵ و در کنکور دین و زندگی را ۷۰ % می زنم

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی ۱۸٫۷۵ و در کنکور زبان انگلیسی را ۴۰ % می زنم

  ………………../////////////////////………………………….

  دیپلم تجربی متقاضی شرکت در کنکور تجربی
  نمره ی نهایی ریاضی ۱۹٫۵ و در کنکور ریاضی را ۴۰ % می زنم
  نمره ی نهایی فیزیک ۱۷٫۲۵ و در کنکور فیزیک را ۴۰ % می زنم
  نمره ی نهایی شیمی ۲۰ و در کنکور شیمی را ۶۰ % می زنم
  نمره ی نهایی زیست ۱۸٫۵ و در کنکور زیست را ۵۰ % می زنم
  نمره ی نهایی زمین شناسی ۱۷ و در کنکور زمین شناسی را ۰ % می زنم

  رتبه من در منطقه ۱ (با احتساب تعداد ۷۰ هزار نفر همانند پارسال) و در کل کشور (حدودا بین۴۳۰ هزار نفر)؟
  ترازم در زیرگروه ۱ و۲ چند خواهد شد؟
  باتشکر

  • مهندس دلیجه

   قبلا هم پاسخ داده شده بود :
   تخمین رتبه کنکورتجربی ۹۴: با تاثیر نمرات سوم درمنطقه۱ احتمالا بین۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ است
   شرکت کننده های تجربی هم امسال 490 هزار هست و ممکن است یخورده تخمین رتبه بدتر بشه به نسبت 93
   اما باید دید این افراد اضافه شده قوی هستند یا ضعیف؟ و چون آمار ریاضی ها کم شده احتمال قوی بودنشان هست.
   برای حساب کردن در کل کشور تناسب بگیرید به نسبت رتبه های پارسال (تو محدوده 1500 ببین کشوریاشون چندشده)

 132. سلام
  دیپلم ریاضی منطقه 1
  ادب 16.75 -70%زبان فارسی19.25
  عرب19.25-80%
  دینی20-75%
  زبان20-75%
  حسابان20-60%هندسه17.75جبر19.25
  فیزیک20-75%
  شیمی20-40%
  میشی بگین چندم میشم؟!ضمنا اگه درمورد وقت کم اوردن سر ازمون توصیه ای دارید بفرمایید
  اخه من همش زمان کم می ارم وگرنه اگه وقت مثل امتحان نهایی بدن اختصاصی هام 10-20% زیاد میشن.
  ضمنا من 15 دقیقه شیمی رو میدم ریاضی تو ازمون جامعام (برای ضرایب 6و12ای که دارن)لطفا بفرمایید این کار درسته؟ یا نه نکنم این کارو.
  ممنون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ ریاضی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه۱ احتمالا بین100 تا 250 است.
   مدیریت زمان یکی از ابزارهای کنکوری هست و این جمله که من دانش کنکور دارم ولی وقت کم میارم جمله ی اشتباهی است.
   سعی میشه در فرصت مناسب در یک فایل صوتی در مورد مدیریت زمان صحبت بشه.
   ضرایب 6 و 12 دارند درسته. ولی یک تست شیمی میشه 3% ولی یک تست ریاضی میشه 2%
   و زمان حل هریک و… را نیز حساب بکن.
   هرجورکه راحتید!

 133. ali rakhshani 11

  سلام
  دیپلم ریاضی منطقه 3 هستم
  ادب 15 میخام 70 بزنم
  عربی19/5 میخام80 بزنم
  دینی18/5 میخام 80 بزنم
  زبان17 میخام 40 بزنم
  حسابان19/5 _ هندسه 17/5 _ جبر 18/25 میخام ریاضی 15 بزنم
  فیزیک 14/5 میخام 50 بزنم
  شیمی 18/5 میخام 60 بزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ ریاضی: با تاثیر نمرات نهایی درمنطقه3 احتمالا بین2۰۰ تا 300 است.

 134. سلام فارغ التحصیل تجربی داوطلب انسانی.معدل کتبی 15. منطقه 3
  ادبیات نهایی 18.75 کنکور 40
  دینی نهایی18.75 کنکور65
  عربی 17.25 کنکور 0
  ریاضی 11.75 کنکور 35
  اقتصاد کنکور 93
  ادبیات اختصاصی 50
  تاریخ و جغرافیا 30
  اجتماعی 75
  فلسفه 20
  روانشناسی 75
  تورو خدا یه توضیح مختصرم بدیدبرا اینکه تاثیر معدل برا ما تغییر رشته ها ( که حداکثر 10 درصده ) نسبت به رقیبای انسایم که 25 درصده به نفعمه یا به ضرر ؟ یک دنیا ممنون مهندس

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور انسانی۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه 3 احتمالا بین150 تا 250 است.
   سلام چون معدل شما کم هست تاثیر کم داشتن به نفعتون میشه.

 135. میلاد 1996

  سلام. خسته نباشید.
  دیپلم ریاضی – داوطلب کنکور ریاضی
  منطقه 2

  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 14.5 و در کنکور ادبیات را 40 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 18
  نمره ی نهایی عربی 17.5 و در کنکور عربی را 25 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 18.75 و در کنکور دین و زندگی را 55 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 18 و در کنکور زبان انگلیسی را 60 % می زنم.

  نمره ی نهایی حسابان 14.75 و در کنکور ریاضی را 30 % می زنم.
  نمره نهایی جبرواحتمال :14.75
  نمره نهایی هندسه ۲ :16
  نمره ی نهایی فیزیک 12.25 و در کنکور فیزیک را 48 % می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 16.5 و در کنکور شیمی را 45 % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ریاضی ۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه ۲ احتمالا بین2۰۰۰ تا 25۰۰ است.

 136. سلام
  دیپلم ریاضی…کنکور تجربی…منطقه۲
  ادبیات:۱۸/۷۵……35%
  زبان فارسی:۱۴/۷۵
  عربی:۱۲………۴۵٪
  دینی:۱۸……..۵۰!%
  زبان:۱۰…….‌…۱۰%
  زمین:۰……….۰٪
  حسابان ۱۳ ریاضی۱۵%
  زیست:۰……50%
  فیزیک:۱۰/۵…….۲۰٪
  شیمی۱۴/۷۵ …40%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه ۲ احتمالا بین۱2۰۰۰ تا ۱5۰0۰ است.

 137. سلام مجدد و خداقوت
  تجربی..کنکوری 95…معدل سوم 15..دیپلمه سال87
  .منطقه2

  ادبیات-13-70درصد
  زبان فارسی13

  عربی15-90درصد

  دینی19-70درصد

  زبان13-36درصد

  ریاضی12-17درصد

  زیست16-65درصد

  فیزیک16-23درصد

  شیمی18-69درصد

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴: با تاثیر نمرات خرداد سوم درمنطقه ۲ احتمالا بین3۰۰۰ تا 33۰۰ است.

  • یه خانمی بااین درصد ها درمنطقه 2 رتبه 1800 شدن در کنکور93
   1-یعنی معدل انقدر رتبه رو خراب مکینه؟
   2-ب نظرتون ارزشش داره دیپلم مجدد گرفت؟
   3-برای دیپلم مجدد تا دی فقط باید برای معدل خواند بعد از دی تا کنکور وقت کمه اینطوری باید سپرد برای 96؟؟؟

   • مهندس دلیجه

    1-بله
    2-با معدل شما زیاد ارزش نداره دیپلم مجدد
    سعی کنید بجاش تست خود را قوی کنید.
    3- دقیق نمی دانم

 138. مهندس جان خب چرا تخمین نمیزنید…ما منتظریم

 139. سلام
  منطقه 1
  دیپلم تجربی و کنکور تجربی. معدل کتبی 16.60
  دینی 19.5 / کنکور 50
  زبان فارسی 18 و ادبیات 17 / کنکور 45
  عربی 12.75 / کنکور 80
  زبان 18.75 / کنکور 35
  فیزیک 16.75 / کنکور 25
  شیمی 17.25 / کنکور 50
  ریاضی 16.75 / کنکور 15
  زیست 14 / کنکور 40
  زمین 16 / کنکور 0 !
  خیلی ممنون 🙂

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه1 احتمالا بین45۰۰ تا 50۰۰ است

 140. رشته ی تجربی هستم منطقه ی 2 معدل نهایی 19/14
  ادبیات نمره ی نهایی:19/25-کنکور45%
  زبان فرسی:18/25
  عربی:18/75،کنکور45%
  دینی:20-کنکور65
  زبان:19/25کنکور45%
  زمین:19/5-کنکور40%
  ریاضی19/5 کنکور30%
  زیست:19کنکور40%
  فیزیک:18/5-کنکور40%
  شیمی:19/25-کنکور40%
  با این درصدا و معدل شانس پردیس دارو دارم؟ممنونم استاد عزیز

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور تجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2احتمالا بین3۵۰۰ تا 4۰0۰ است
   بله دکتر

 141. سید مهدی ذاکری

  با عرض سلام و تشکر بابت زحماتتون من سید مهدی ذاکری هستم منطقه 1 رشته ریاضی
  ادبیات:17 /زبان فارسی:17/کنکور:50%
  عربی:20 / کنکور:80%
  دینی:20/کنکور:70%
  زبان:17 / کنکور:20%
  حسابان:20 / جبر و احتمال :20 / هندسه 19.5 / ریاضی کنکور :50%
  فیزیک :19 / کنکور:50%
  شیمی :20 / کنکور:50%
  بازم ممنون

  • مهندس دلیجه

   ممنون
   تخمین رتبه کنکورریاضی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه۱ احتمالا بین3۰۰ تا 4۰۰ است

 142. با سلا خدمت شما
  نمره ادبیاتم 13 و زبان فارسی 12 و در کنکور ادبییات 30 میزنم
  نمره عربی 15 و در کنکور عربی رو 20 میزنم
  نمره دینی 13 و در کنکور 30 میزنم
  نمره زبان 16 و در کنکور 75 میزنم
  نمره حسابان 7.5،هندسه 12 و جر و احتمال 9.75 و در کنکور 20 میزنم
  نمره فیزیک 9.5 و در کنکور 20 میزنم
  نمره شیمیی هم 11 و در کنکور 25 میزنم
  با تشکر از شما 🙂

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین17000 تا 19000 است
   مرسی

 143. Sad3gh هستم منطقه 2 هستم یادم رفت بنویسم

 144. سلام پس کجایین استاد؟ما داریم از استرس سکته میکنیم ،کنکور تموم شد شما هنوز تخمین رتبه نزدین:((

 145. سلام مهندس
  منطقه 3 هستم
  ديپلم و كنكور تجربي / معدل كتبي 16:22
  ادبيات نمره نهايي : 17 كنكور : 50 درصد
  عرب : 14 كنكور 30
  ديني : 18.5 كنكور 85
  زبان : 18.5 كنكور 55
  زمين : 18 كنكور 30
  رياضي : 15 كنكور 35
  زيست : 15.5 كنكور 75
  فيزيك 14 كنكور 30
  شيمي : 15 كنكور 65

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه3 احتمالا بین800تا 1000 است

 146. سلام.خسته نباشید. منطقه ۲ هستم
  ادبیات نهایی۱۹ کنکور۴۰
  دینی نهایی۲۰ کنکور۷۰
  عربی نهایی۱۹٫۵ کنکور۵۰
  زبان نهایی۱۸٫۵ کنکور ۳۰
  فیزیک نهایی۲۰ کنکور ۳۰
  ریاضی نهایی۱۹ کنکور ۲۵
  زیست نهایی۱۹ کنکور۴۵
  شیمی نهایی۲۰ کنکور۳۰
  زمین20 10درصد
  واسه زیر ۵۰۰۰ چیکار کنم؟؟؟؟؟

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین4500تا 5000 است

 147. ممنون مهندس
  مهندس لطفا این درصد هارو هم تخمین بزنید برای دوستمه.نمرات نهاییمون و معدل شبیهه اما اون کم خونده.هدفش پرستاری یا شیمی هست به نظرتون سراسری میاره؟
  ادبیات 17.75 -55
  زبان فارسی 16.75
  عربی 13-25
  دینی 19.5-70
  زبان 18-45
  ریاضی 5.75-7
  زیست 11.25-35
  فیزیک 15.5-20
  شیمی14-55
  زمین15-20
  منطقه 2
  ممنون
  در ضمن مهندس فکر میکنید امسال ظرفیتا زیاد بشه؟

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه۲ احتمالا بین11000تا 12000 است
   درمورد ظرفیت فکرنکنم. گفته شده در تجربی ها 40% شرکت کنندگان پذیرفته می شوند.

 148. با سلام
  رشته تجربی منطقه 2 هستم
  ادبیات:نهایی 20 کنکور 80%
  زبان فارسی:نهایی 19
  عربی:نهایی 19/5 کنکور 70%
  دین و زندگی:نهایی19/5 کنکور 85%
  زبان:نهایی 20 کنکور 80%
  زمین:نهایی 18 کنکور 40%
  ریاضی:نهایی 20 کنکور 50%
  زیست:نهایی 17/5 کنکور 40%
  فیزیک:نهایی18/75 کنکور 50%
  شیمی:نهایی 19 کنکور 60%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه۲ احتمالا بین80۰تا ۱۰۰۰ است

 149. با سلام
  رشته تجربی منطقه 2 هستم
  ادبیات:نهایی 20 کنکور 80%
  زبان فارسی:نهایی 19
  عربی:نهایی 19/5 کنکور 70%
  دین و زندگی:نهایی19/5 کنکور 85%
  زبان:نهایی 20 کنکور 80%
  زمین:نهایی 18 کنکور 40%
  ریاضی:نهایی 20 کنکور 50%
  زیست:نهایی 17/5 کنکور 40%
  فیزیک:نهایی 19 کنکور 50%
  شیمی:نهایی 19 کنکور 60%

 150. سلام

  داوطلب منطقه 3 هستم
  ادبیات 16.25 و در کنکور 80% میزنم
  زبان فارسی 17.5
  عربی 20 و در کنکور 80 % میزنم
  دین و زندگی 19 و در کنکور 92% میزنم
  زبان 18.5 و درکنکور 80% میزنم
  زمین 18.75 و در کنکور 10% میزنم
  ریاضی 17.75 و درکنکور 66.66 % میزنم
  زیست 20 و درکنکور 80 میزنم
  فیزیک 19 و درکنکور 70 میزنم
  شیمی 19 و درکنکور 80 میزنم
  ممون مهندس
  ان شاءالله که میزنم….

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه3 احتمالا بین1تا 100 است

 151. سلام. خسته نباشید.
  دیپلم ریاضی – داوطلب کنکور ریاضی
  منطقه ۲

  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 20 و در کنکور ادبیات را 75 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 20
  نمره ی نهایی عربی 20 و در کنکور عربی را 70 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 20 و در کنکور دین و زندگی را 67 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 20 و در کنکور زبان انگلیسی را 67 % می زنم.

  نمره ی نهایی حسابان 20 و در کنکور ریاضی را 50 % می زنم.
  نمره نهایی جبرواحتمال :19/75
  نمره نهایی هندسه ۲ :20
  نمره ی نهایی فیزیک 20 در کنکور فیزیک را 70% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 20 و در کنکور شیمی را 60 % می زنم.

  انشاءالله که بیش تر بتونیم بزنیم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین40تا ۱۰۰ است

 152. سلام
  کنکوری منطقه 3 امتحانات نهایی 93
  ادبیات16.25 ودرکنکور35
  زبان فارسی12.75
  عربی18ودرکنکور۵۰
  دینی20ودرکنکور70
  زبان۱5ودرکنکور50
  حسابان۱3.25 ودرکنکور۲۵
  هندسه15.5
  جبرواحتمال17.75
  فیزیک16.75ودرکنکور۶۰
  شیمی15ودرکنکور45
  ممنون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه۳ احتمالا بین300تا 4۰۰ است

 153. سلام دیپلم ریاضی دارم قصد شرکت در تجربی دارم.نهایی ادبیات19درکنکور60عربی17کنکور80دینی20کنکور70زبان17کنکور50حسابان19/5کنکور60فیزیک18کنکور65شیمی19کنکور50 وزیست65 وزمین10…….ممنونم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه4 احتمالا بین100000000تا 2000000۰۰ است

 154. سلام منطقه دو هستم رشته تجربی

  ادبیات ۱۸ زبان فارسی ۱۹ کنکور 60

  عربی ۱۹ کنکور ۷۰

  معارف ۱۹٫۵ کنکور ۸۰

  زبان ۲۰ کنکور8۰

  زمین ۱۹٫۷۵ کنکور 4۰

  ریاضی ۱۷ کنکور ۶۰

  فیزیک ۱۹ کنکور ۶۰

  شیمی ۱۷ کنکور 6۰

  زیست ۱۸ کنکور ۷۰

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین700تا 85۰ است

 155. سلام
  منطقه ۱ هستم با دیپلم تجربی در کنکور تجربی
  نمرات و درصدام
  ادبیات 10 کنکور ۸۰
  زبان فارسی10
  عربی11 کنکور ۹۵
  دینی 15 کنکور ۷۵
  زبان12 کنکور ۸۰
  ریاضی ۱۲.۵ کنکور 70
  زیست ۱۱ کنکور ۸۰
  فیزیک ۱۱.۲۵ کنکور ۸۵
  شیمی ۱۱ کنکور ۸۰

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه1 احتمالا بین600تا 700 است

 156. سلام و عرض ارادت ؛

  من داوطلب کنکور 94 گروه ریاضی و فنی و سهمیه منطقه 1

  1- نمره نهایی درس ادبیات فارسی(3) : 11.25 ( یازده و بیست و پنج صدم )
  2ـ نمره نهایی درس زبان فارسی(3) : 14 ( چهارده )

  **درصد کنکور درس ادبیات و زبان فارسی : 80 درصد
  ——————————————————————————————————
  3ـ نمره نهایی درس عربی(3) : 10 ( ده )

  **درصد کنکور درس زبان عربی : 100 درصد
  ——————————————————————————————————
  4ـ نمره نهایی درس دین و زندگی(3) : 14.75 ( چهارده و هفتاد و پنج صدم )

  **درصد کنکور درس فرهنگ و معارف اسلامی : 100 درصد
  ——————————————————————————————————
  5ـ نمره نهایی درس زبان خارجی(3) : 11 ( یازده )

  **درصد کنکور درس زبان انگلیسی : 80 درصد
  ——————————————————————————————————
  6ـ نمره نهایی درس حسابان : 9.25 ( نه و بیست و پنج )
  7ـ نمره نهایی درس جبرواحتمال : 8 ( هشت )
  8ـ نمره نهایی درس هندسه(2) : 7 ( هفت )

  ** درصد کنکور درس ریاضیات : 63.64 درصد
  ——————————————————————————————————
  9ـ نمره نهایی درس فیزیک(3) و آزمایشگاه {ریاضی} : 12.5 ( دوازده و نیم )

  ** درصد کنکور درس فیزیک : 80 درصد
  ——————————————————————————————————
  10ـ نمره نهایی درس شیمی(3) و آزمایشگاه : 10.75 ( ده و هفتاد و پنج )

  ** درصد کنکور درس شیمی : 60 درصد
  ——————————————————————————————————
  توجه: بنده فارغ التحصیل هستم ، یعنی نمرات نهاییم رو خرداد 92 کسب کردم.

  جناب مهندس لطف کنید رتبه بنده رو با شرایط بالا در منطقه 1 و کشور تخمین بزنید
  و
  اینکه با این شرایط امیدی به قبولی در رشته مهندسی هوافضا دانشگاه شریف هستش؟
  اگر امیدی نیست چقدر درصدهایم را افزایش بدم؟
  و
  اینکه برای قبولی در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه های شریف و امیرکبیر چه رتبه ای لازم است؟

  + توضیحات جامع جنابعالی

  از اینکه لطفا کردید و وقت گذاشتید برای این نظر خیلی خیلی متشکرم
  یاعلی(ع)

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه۱ احتمالا بین850تا 1000 است
   با اینا شریف هوافضا قبول میشی
   وقت ندارم برای جواب دادن به پاچه خاری ها:)

 157. رشته ریاضی کنکور ریاضی
  ادبیات18.25 -کنکور50درصد
  زبان فارسی18.25
  عربی19-50درصد
  دینی19-70درصد
  زبان16.25-30درصد
  حسابان19-30درصد
  جبر20 هندسه20
  فیزیک16.5-30درصد
  شیمی16.5-50درصد

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه4 احتمالا بین۶۰00000۰تا ۷۰0000000۰ است

 158. سلام منطقه 3 هستم
  دیپلم تجربی دارم و در کنکور تجربی شرکت میکنم
  زیست نمره 18 درصد 90
  فیزیک نمره 19 درصد 80
  شیمی نمره 18.5 درصد 75
  ریاضی نمره 18 درصد 50
  زمین19 درصد0
  ادبیات نمره 14.75 زبان فارسی نمره 17 درصد78
  عربی نمره 17 درصد 70
  دینی نمره 17 درصد 100
  زبان نمره12.5 درصد 64

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه3 احتمالا بین1تا 1۰۰ است

 159. سلام اقای مهندس
  دیبلم تجربی و متقاضی شرکت در کنکور تجربی-منطقه 2
  ادبیات13.25-60
  زبان فارسی14.25
  عربی14-28
  دینی14-80
  زبان7.25-20
  زمین10.25-60
  ریاضی8.75-10
  زیست7.5-40
  فیزیک11.5-30
  شیمی14.25-50

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین16000تا 18000 است

 160. سلام آقای مهندس

  ادبیات:20-درصد:60
  زبان فارسی18.5
  عربی:19.5-40
  دینی :17درصد:50
  زبان:19.5-درصد:75
  زمین:18.5-20درصد
  ریاضی:17.75-درصد 30
  زیست:صفر-درصد:40
  فیزیک:20-درصد:10
  شیمی:17.75درصد 50

  ممنون

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه3 احتمالا بین3500تا4000 است

 161. منطقه3 بودم ببخشید یادم رفت بنویسم…دیپلم تجربی

 162. سلام من کنکور 93 که زدم درصدام اینجوری شد میشه لطفا بگین اکه تو کنکور 94 هم تقریبا درصدام اینجوری شد رتبم احتمالا چند میشه
  سهمیه منطقه 1
  دینی ۱۹ —–60
  ادبیات ۲۰ —–46
  زبان فارسی ۱۹/۷۵
  عربی ۲۰ —–40
  زبان ۱۹/۵——60
  ریاضی ۱۹/۵ —–43
  فیزیک ۲۰ ——41
  شیمی ۱۹/۷۵—–56
  زیست ۲۰—-62
  زمین ۲۰—–8
  ممنون میشم جواب بدین

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه1 احتمالا بین2۵۰۰تا3۰۰۰ است

 163. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما….
  دیپلم تجربی دارم و در کنکور تجربی شرکت میکنم (منطقه 2)
  زیست نمره 20 درصد 70
  فیزیک نمره 20 درصد 80
  شیمی نمره 20 درصد 70
  ریاضی نمره 20 درصد 65
  زمین نمره 19 درصد 0
  ادبیات نمره 20 زبان فارسی نمره 19.5 درصد 65
  عربی نمره 20 درصد 80
  دینی نمره 19.5 درصد 70
  زبان نمره ۱۷.۷۵ درصد 50

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین100تا200 است

 164. سلام منطقه یک هستم
  دیپلم تجربی خواهان شرکت درکنکور تجربی هستم

  نمره نهایی ادبیات 18/75 ودرکنکور70%میزنم
  نمره نهایی عربی 20 ودرکنکور70% میزنم
  نمره نهایی دین وزندگی20ودر کنکور75%میزنم
  نمره نهایی زبان انگلیسی19/75 ودرکنکور85%میزنم

  نمره نهایی زمین شناسی 17/25ودرکنکور10%میزنم
  نمره نهایی ریاضی 18/5ودرکنکور 38%میزنم
  نمره نهایی زیست شناسی19/25ودرکنکور55%میزنم
  نمره نهایی فیزیک 18/75ودرکنکور30%میزنم
  نمره نهایی شیمی18/25ودرکنکور 58%میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه۱ احتمالا بین1000تا1500 است

 165. با عرض سلام و خسته نباشید : سهمیه :منطقه 2 _ادبیات:16 کنکور:70 زبان فارسی:17 فیزیک18 کنکور:60 عربی:15کنکور:75 شیمی:18کنکور :65 زیست:17کنکور:60 دینی:15کنکور:80 زبان:17کنکور:85 زمین:20کنکور:0 ریاضی :20 کنکور 70

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین۵۰۰ت6۰۰ است

 166. سلام
  دیپلم تجربی کنکور تجربی منطقه3

  ادبیات 18.25 و 60٪ کنکور
  زبان فارسی 18.25
  عربی 18.75 و 60٪ کنکور
  دینی 18 و 60٪ کنکور
  زبان 18.25 و 60٪‌کنکور
  زمین 18.25 نهایی و 10٪ کنکور
  ریاضی 18.75 و 15-20 ٪ کنکور
  زیست 18.25 نهایی و 40٪ کنکور
  فیزیک 20 و 20-30٪ کنکور
  شیمی 19.25 و 45کنکور
  بابت این کارتون واقعا سپاسگزارم و به نظرتون چیه دربارهی این وضع قشنگ من؟!

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه3 احتمالا بین2000تا25۰۰ است

 167. امیررضا

  سلام ببخشید من الان دارم سکته میکنم لطفا به من جواب بدید با توجه به این که سال بعد ممکنه که تاثیر معدل 35 بشه با توجه به نمرات بد دیپلمم امکانش هست سال بعد 1500 بیارم یا زیر 1000 .لطفا بگید درصدهام باید چند باشه منطقه 1 هستم مشهد
  فیزیک 0
  ریاضی 17.5
  شیمی و زیست 18.5
  ادبیات 9
  عربی 11
  دینی 19.5
  زبان 18
  لطفا دقیق و با عدد بگید لطفا هرچه سریعتر جواب بدید

  • امیررضا

   سلام ببخشید من الان دارم سکته میکنم لطفا به من جواب بدید با توجه به این که سال بعد ممکنه که تاثیر معدل ۳۵ بشه با توجه به نمرات بد دیپلمم امکانش هست سال بعد ۱۵۰۰ بیارم یا زیر ۱۰۰۰ .لطفا بگید درصدهام باید چند باشه منطقه ۱ هستم مشهد
   فیزیک ۰ 80درصد

   ریاضی ۱۷٫۵ 50درصد

   شیمی 18.5 90 درصد
   زیست 18.5 90 درصد

   ادبیات ۹ 70 درصد

   عربی ۱۱ 80 درصد

   دینی ۱۹٫۵ 90 درصد

   زبان ۱۸ 80 درصد
   خواهش میکنم با توجه به این که تاثیر معدل 35 درصد بشه و هم 25 درصد جواب بدید . خواهش میکنم جواب بدید که ببینم اگه قراره وایستم از همین الان بخونم. دیپلم 92 هستم .
   لطفا دقیق و با عدد بگید لطفا هرچه سریعتر جواب بدید

   • مهندس دلیجه

    شرمنده الان فرصت این را نداریم-بچه های امسالی زیاد هستند پاسخ نداده ایم.بذارید اونها در الویت هستند-همچنین تاثیر معدل سال ب95 قعلا معلوم نیست. لطفا بعداز فروکش جو 94 بیایید بپرسید.باتشکر

 168. داوطلب کنکور منطقه 1

  دیپلم ریاضی متقاضی شرکت در کنکور ریاضی

  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 11.5 و در کنکور ادبیات را 40 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 16
  نمره ی نهایی عربی 14 و در کنکور عربی را 35 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 17.25 و در کنکور دین و زندگی را 65 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 18 و در کنکور زبان انگلیسی را 70 % می زنم.

  نمره ی نهایی حسابان 14.5 و در کنکور ریاضی را 30 % می زنم.
  نمره نهایی جبرواحتمال : 16
  نمره نهایی هندسه ۲ : 14
  نمره ی نهایی فیزیک 13.5 و در کنکور فیزیک را 50 % می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 16.75 و در کنکور شیمی را 30 % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورریاضی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه۱ احتمالا بین3۵۰۰تا4۰۰۰ است

 169. با سلام و تشکر از زحمات شما
  منطقه 2 تجربی
  ادبیات 18-کنکور 50
  عربی 17-کنکور50
  دینی 18-کنکور60
  زبان18-کنکور30
  ریاضی 19.5-کنکور30
  زیست 15-کنکور50
  فیزیک 14-کنکور30
  شیمی 14-کنکور40

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین7۵۰۰تا8۰۰۰ است

 170. سلام
  دارای دیپلم انسانی متقاضی شرکت در گروه ازمایشی تجربی
  منطقه3
  نمره معارف20
  زبان فارسی20
  عربی10
  زبان انگلیسی16
  ادبیات تخصصی10
  درصد های کنکورم
  ادبیات60
  عربی60
  معرف60
  زبان انگلیسی60
  زمین60
  ریاضی60
  زیسیت60
  فیزیک60
  شیمی60
  بسیار بسیار ممنونم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه3 احتمالا بین200تا۳۰۰ است
   (مشخصه ذیپلم انسانی دارید!)

 171. اذر میرزایی

  سلام . وقتتون بخیر و مرسی از سایته خیلی عالیتون!
  آذر میرزایی
  منطقه 2
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 19 و در کنکور ادبیات را 95 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 20
  نمره ی نهایی عربی 19.5 و در کنکور عربی را 90% می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 18.5 و در کنکور دین و زندگی را 100% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 20 و در کنکور زبان انگلیسی را100 % می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 20 و در کنکور ریاضی را 90% می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک 18.5 و در کنکور فیزیک را 100 % می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 20 و در کنکور شیمی را 90% می زنم.
  نمره ی نهایی زیست 18.75 و در کنکور زیست را 100% می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی 20 و در کنکور زمین شناسی را 50% می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:این درصدها شمارا تک رقمی میکنه.

 172. سلام خسته نباشی مهندس جون!
  منطقه 2 پسر هستم…
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 18 و در کنکور ادبیات را 75 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 19
  نمره ی نهایی عربی 18 و در کنکور عربی را 80 % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 20 و در کنکور دین و زندگی را 85 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 19.5 و در کنکور زبان انگلیسی را 85 % می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 19 و در کنکور ریاضی را 80 % می زنم.
  نمره ی نهایی فیزیک 18 و در کنکور فیزیک را 80 % می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 19 و در کنکور شیمی را 80 % می زنم.
  نمره ی نهایی زیست 17 و در کنکور زیست را 85 % می زنم.
  نمره ی نهایی زمین شناسی 19 و در کنکور زمین شناسی را 0 % می زنم.

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین100تا2۰۰ است
   (حالا دختر بودی رتبه ت فرقی می کرد ؟ تازه شم اسمت احسان هست دیگه)

 173. سلام
  رشته ی تجربی ام و قصد شرکت در کنکور تجربیو دارم
  منطقه 2 هم هستم

  دین و زندگی 19.75 شدم و تو کنکور 30 میزنم
  زبان فارسی و ادبیات به ترتیب 16.75 و 18.25 شدم و تو کنکور 30 میزنم
  عربی 18.75 شدم و تو کنکور 30 میزنم
  زبان خارجی 17.5 شدم و تو کنکور 25 میزنم

  فیزیک 19.5 شدم و تو کنکور 30 میزنم
  شیمی 17.75 شدم و تو کنکور 25 میزنم
  ریاضی 17.75 شدم و تو کنکور 10 میزنم
  زیست 17.75 شدم و تو کنکور 25 میزنم
  زمین 19 شدم و تو کنکور 20 میزنم

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه2 احتمالا بین150۰۰تا16۰0۰ است

 174. سلام

  ادبیات:52 نهایی:19 زف:18.75
  عربی:74 19
  دینی:65 19.75
  زبان:78 19.5
  ریاضی:22 19
  زیست:82 19.5
  فیزیک:73 19.5
  شیمی:63 19

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکورتجربی۹۴:با تاثیر خرداد سوم درمنطقه4 احتمالا بین۲۵۰0000۰تا۳۰۰0000۰ است

 175. سلام.من منطقه دو هستم.دیپلم ریاضی دارم و کنکور ریاضی شرکت کردم.درصدام رو محاسبه کردم اینا شده
  نمره نهایی ادبیات فارسی19/50درصد کنکور 42
  نمره نهایی زبان فارسی19
  نمره نهایی عربی19/75 درصد کنکور81
  نمره نهایی دینی 19/75درصد کنکور76
  نمره نهایی زبان انگلیسی 19/50 درصد کنکور 84
  نمره نهایی حسابان 19/50 درصد کنکور 23
  نمره نهایی هندسه 19/50
  نمره نهایی جبر 19/25
  نمره نهایی فیزیک 18/50 درصد کنکور45
  نمره نهایی شیمی 19 درصد کنکور 20
  ممنون میشم اگه سریع بهم بگید..مرسی

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ ریاضی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه ۲ بین ۹۰۰تا ۱۴۰۰ می باشد.

 176. سلام من دیپلم اسنانی و در کنکور انسانی شرکت کردم منظقه 2
  ادبیات نهایی 11,75 کنکور:28
  عربی نهایی16و 25 کنکور :38
  زبان نهایی 10و 25 کنکور :18
  ریاضی نهایی 11 و نیم کنکور :0
  اقتصاد نهایی نداشتیم کنکور :40
  ادبیات اختصاصی نهایی 17 و نیم کنکور :28
  عربی اخصاصی نهایی 16 کنکور :32
  جغرافیا و تاریخ نهایی :10و 11ونیم کنکور :28
  علوم اجتماعی نهایی :16و نیم کنکور :75
  فلسفه و منطق نهایی16 کنکور :40
  روان شناسی نهایی نداشتیم کنکور 70

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ انسانی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه ۲ احتمالا بین 1000تا ۱5۰۰ می باشد

 177. سلام منطقه دو هستم رشته تجربی

  ادبیات 19.5 زبان فارسی ۱۹ کنکور 50

  عربی ۱۹.5 کنکور 40

  معارف ۱۹٫۵ کنکور ۸۰

  زبان 19 کنکور 50

  زمین 19.5 کنکور 16

  ریاضی 19کنکور 20

  فیزیک .19.5 کنکور 30

  شیمی 20 کنکور 30

  زیست 19 کنکور 30

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه ۲ بین 6500تا 70۰۰ می باشد.

 178. کسری یوسفی

  نمرات نهایی….فیزیک15.حسابان17.جبر17.25.هندسه17.ادبیات17.زبان فارسی16.5.شیمی 16.75.عربی20.دینی19.25.زبان17.75.واما کنکور فیزیک5.ریاضی5.شیمی15.دینی70.عربی20.ادبیات25.زبان25 منطقه سه

  • مهندس دلیجه

   لطفا مطابق الگوی که گفتیم و همه دارن می پرسن سوال بپرسین-باتشکر

 179. سلام مهندس..

  دانش آموز تجربی هستم،منطقه2:
  تازه همین امروز کنکور 94رو شرکت کردم و سوالارو زدم ولی باب میلم نبود و می دونم اون رشته ای ک می خوام ،با این درصدای این آزمون بدست نخواهد آمد…

  لطف کن برام محاسبه کن با نمرات ذیل این ی سال دیگه رو برا چند درصد بایستی بخونم؟؟

  و اینو همین جا با تمام وجودم تو این سایت هم ب شما و هم ب تمامی کسانی ک فک می کنن با نمره ی امتحان نهایی پایین نمی شه ب جایی رسید ،اعلام می کنم که من امسال، می ترکونم و ب همتون ثابت می کنم ک قبولی در رشته های تاپ ،برا معدل پایینا ی رویا نیست…

  من در این مدتی ک برای کنکور 94می خوندم خلاصه برداری های خیلی خوبی برا خودم درست کردم و منابعم هم تکمیله تکمیله،فقط جمع بندی درستی نداشتم،انشاالله از همین روزی که جناب دلیجه محاسبات ذیل را انجام دهند..فقطو فقط تا روز کنکور 95به مرور و زدن تست های کنکور سراسری اختصاص می دهم..

  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 13/75 و در کنکور ادبیات را 70 % می زنم.

  نمره ی نهایی زبان فارسی 13

  نمره ی نهایی عربی 14/50 و در کنکور عربی را 55 % می زنم.

  نمره ی نهایی دین و زندگی 19 و در کنکور دین و زندگی را 70% می زنم.

  نمره ی نهایی زبان انگلیسی 13 و در کنکور زبان انگلیسی را 68 % می زنم.

  نمره ی نهایی ریاضی 7/50 و در کنکور ریاضی را 50 % می زنم.

  نمره ی نهایی فیزیک 14 و در کنکور فیزیک را55 % می زنم.

  نمره ی نهایی شیمی 13/50 و در کنکور شیمی را70 % می زنم.

  نمره ی نهایی زیست 10 و در کنکور زیست را 70 % می زنم.

  نمره ی نهایی زمین شناسی 12/50 و در کنکور زمین شناسی را 30 % می زنم.

  ب نظرت رتبم با این درصدا چند میشه؟

  موفق و پیروز باشید…
  **یاعلی**

  • مهندس دلیجه

   حتما به اهداف خود برسید
   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه ۲ بین 2۵۰۰تا 3۰۰۰ می باشد.

 180. سلام
  من رشته ی تجربیم و امسال(94-95)کنکور دادم
  درس نهایی درصد کنکور
  ادبیات 19.25 41%
  عربی 19.5 30%
  دینی 18 44%
  زبان 15 5.3%
  ریاضی 17.75 23%
  زیست 15.25 9%
  فیزیک 17 -1%
  شیمی 16.5 -0.9%

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه 1 بین 110۰۰تا 12۰۰۰ می باشد.

 181. منطقه1

  • سلام مهندس دلیجه خسته نباشین…
   چند روز پیش به من مسیج دادین ک تخمین رتبم انجام شده ولی نیست که :((((

 182. سلام منطقه دو هستم
  نمره نهایی ادبیات و زبان فارسی 20 درصد کنکور 50
  نمره نهایی عربی 20 درصد کنکور 70
  نمره نهایی دینی 20 درصد کنکور 69
  نمره نهایی زبان 19 درصد کنکور 69
  نمره نهایی ریاضی 20 درصد کنکور 26
  نمره نهایی زیست 19.5 درصد کنکور 42
  نمره نهایی فیزیک 20 درصد کنکور 46
  نمره نهایی شیمی 20 درصد کنکور 56
  خ سخت بود کنکور 94:(خواهشا زود بگین منتظرم آقای دلیجه

  • عجیبه این جوتب دادن سریعتونههههههههههههه…………..

  • مهندس دلیجه

   میبینم که بعدازبرگزاری کنکور درصدهای رویایی بچه ها به شدت افت کرده است:)
   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه ۲ بین 20۰۰تا 25۰۰ می باشد.

 183. سلام!!

  رشته ی تجربی هستم..
  منطقه ی 2

  ادبیات 18.5 + کنکور 62
  عربی 20 + کنکور 64
  معارف 20 + کنکور 68
  زبان 20 + کنکور 84

  زمین 20 + کنکور 0
  ریاضی 19 + کنکور 32
  زیست 18.75 + کنکور 36
  فیزیک 20 + کنکور 26
  شیمی 18.75 + کنکور 26

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه ۲ بین 4۵۰۰تا 5۰۰۰ می باشد.

 184. سلام.اقای دلیجه کجایید؟پس چی شد جواب ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 185. سلام.اقای دلیجه تو رو خدا جوابمون رو بدید دیگه؟پس کی؟

 186. سلام مهندس…. من گند زدم به کنکور امسال … اصلا انتظارشو نداشتم که اینطوری بشه…
  رشته ی تجربی منطقه ی 2 هستم….

  ادبیات نهایی 20/ درصد کنکور 64
  عربی نهایی 19/ درصد کنکور 57
  دینی نهایی 20 /درصد کنکور 70
  زبان نهایی 20/ درصد کنکور 40
  زمین نهایی 20/ درصد کنکور0
  ریاضی نهایی19.5/ درصد کنکور 23
  زیست نهایی 20/ درصد کنکور 39
  فیزیک نهایی 19.25/ درصد کنکور 31
  شیمی نهایی 20/ درصد کنکور 50

  معدل 19.74

  توروخدا بگید با این درصدا احتمال قبولی توی پزشکی ازاد یا بین الملل رو دارم؟؟ خودم که میدونم سراسری قبول نمیشم…

  • مهندس دلیجه

   بله بین الملل که قبول میشی 🙂 آزاد رو نمیدونم اگر سال اول کنکورت بود بد نیست سال دیگه بمونی
   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه ۲ بین 32۰۰تا 37۰۰ می باشد.

 187. سلام و خسته نباشید…
  تجربی منطقه ۱ هستم
  ادبیات ۱۶ —> 40درصد
  زبان فارسی ۱۶٫۲۵
  عربی ۱۶ —> 20درصد
  دین و زندگی ۱۶٫۵—> 40درصد
  زبان ۱۷ —> 60درصد
  ریاضی ۸٫۲۵ —> 21درصد
  فیزیک ۱۴٫۲۵ —> 5درصد
  شیمی ۱۷٫۲۵ —> 5درصد
  زیست ۱۳٫۷۵ —> 10درصد
  زمین ۱۱ —> 10درصد

  • راستی به کشاورزی دانشگاه تهران امیدوار باشم؟

  • مهندس دلیجه

   خیر امیدوار نباشید
   تخمین رتبه کنکور ۹۴ تجربی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه1بین 150۰۰تا 160۰۰ می باشد.

 188. سلام مهندس رشتم ریاضیه
  ادبیات 14.5 کنکور 10
  زبان فارسی 17.5
  عربی 17.5 کنکور 35
  دینی18 کنکور 75
  زبان 17 کنکور 40
  حسابان 16.5 کنکور 10
  جبر 14
  هندسه 11
  فیزیک 13.5 کنکور 7
  شیمی 15.5 کنکور 3

  • مهندس دلیجه

   تخمین رتبه کنکور ۹۴ ریاضی : با تاثیر نمرات سوم
   منطقه 1 احتمالا بین 12000 تا 13000
   منطقه 2 احتمالا بین 10000 تا 11000
   منطقه 3 احتمالا بین 3500 تا 4000
   شانس آوردی جوابت را دادم-
   هر کی منطقش یادش بره جواب داده نمیشه

 189. علیرضا محمودی

  با سلام دیپلم ریاضی منطقه 1 ادبیات 19.75 زبان فارسی 18.5 درصد کنکور 30 عربی 20 درصد کنکور 61 دینی 19.5 درصد کنکور75 زبان 19 درصد کنکور27 حسابان 19.5 جبر و احتمال 18 هندسه 20 درصد کنکور 18 قیزیک 18.75 درصد کنکور53 شیمی 20 درصد کنکور 10

 190. سلام خسته نباشید
  من دیپلم تجربی منطقه 3
  ادبیات16کنکور60
  عربی11کنکور52
  دینی17کنکور62
  زبان14کنکور67
  زمین17کنکور0
  ریاضی13کنکور21
  زیست17.5کنکور54
  فیزیک15.5کنکور13
  شیمی16.5کنکور54
  با تشکر از مهندس دلیجه

 191. سلام مهندس جان خسته نباشی
  منطقه1هستم-پسر-تجربی
  دبیات ( 16 )شدم ودر کنکور ( 23 درصد میزنم) زبان فارسی ( 14 )شدم
  عربی( 14 )شدم ودر کنکور ( 20 )میزنم
  دین وزندگی ( 16) ودر کنکور( 20 )میزنم
  زبان خارجه ( 14 )ودر کنکور (35 )میزنم
  زمین شناسی (15/75 ) ودر کنکور ۰میزنم
  ریاضی (10/5 )ودر کنکور (7 )میزنم
  زیست ( 15/25 )ودر کنکور ( 14 )میزنم
  فیزیک ( 10 )ودر کنکور ( 0 )میزنم
  شیمی ( 15/75 )ودر کنکور ( 10-14 )میزنم
  با این حدود امکانش هست پرستاری ازاد اطراف شیراز قبول شم؟

 192. با سلام و خسته نباشید .
  رشته ی تجربی .منطقه 2
  ادبیات : نهایی 19.25 کنکور : 78
  زبان فارسی : نهایی : 18.5
  عربی : نهایی : 16 کنکور : 52
  دینی : نهایی : 20 کنکور : 78
  زبان : نهایی : 17 کنکور : 70
  ریاضی : نهایی : 19.5 کنکور :9
  زیست : نهایی : 17 کنکور : 52
  فیزیک : نهایی : 19.25 کنکور : 3
  شیمی : نهایی: 18 کنکور : 32
  زمین : نهایی : 14 کنکور :0

 193. سلام و خسته نباشید جناب مهندس…….این درصدامه که در کنکور 94 زدم………ممنون از شما…..
  سهمیه:منطقه3
  ادبیات فارسی:18.25 کنکور:58
  زبان فارسی:17.75
  عربی:18 کنکور:61
  دین وزندگی:20 کنکور:55
  زبان انگلیسی:17.75 کنکور:45
  زمین شناسی:17.75 کنکور:52
  ریاضی:19.25 کنکور:30
  زیست شناسی:17.75 کنکور:10
  فیزیک:19 کنکور:25
  شیمی:20 کنکور:20

  • اقای دلیجه اگه لطف کنید رتبه ی زیرگروه 2 روهم بگید ممنون میشم……..
   بعدش به نظر شما با این وضعیت من امسال امیدی به پردیس دارو سازی هست……متشکر

 194. جواد راضی

  سلام
  درصدا و نمره های کتبی من به این شرحه. منطقه 3 هستم
  ادبیات: 13.5 و در کنکور 30 میزنم
  زبان فارسی:17.25
  عربی: 17.25 و در کنکور 80 میزنم
  دین و زندگی:19.5 و در کنکور 96
  زبان خارجه: 17 و در کنکور 88
  حسابان: 17 و در کنکور 40
  جبر و احتمال: 18.5
  هندسه:18.25
  فیزیک: 11.5 و در کنکور 50
  شیمی: 15.5 و در کنکور 30

 195. منطقه 2ام و دیپلم ریاضی
  ادبیات 18.5و55
  عربی19.5 و 96
  دینی 18 و 89
  زبان 17.5 و 76
  دیف 16.5 هندسه 16.5 جبر 19.5 و ریاضی 20 درصد
  فیزیک 19.25 و 78
  شیمی 19.5 و 40

 196. با سلام و خسته نباشید
  منطقه 1
  ادبیات 19.5 کنکور 50
  زبان فارسی 19.25
  دینی 19 کنکور 75
  عربی 18.75 کنکور 65
  زبان 19.5 کنکور 85
  حسابان 19.5 کنکور 33
  فیزیک 20 کنکور 50
  شیمی 18.5 کنکور 40
  با تشکر

 197. سلام.مهندس خسته نباشید.
  اگه دقت کنید میبینید که من چند بار براتون نظر گذاشتم.میخواستم دوباره ازتون خواهش کنم اگه امکانش هست جواب تخمین رتبم رو بگید.نه تنها من بلکه خانواده ام هرروز ازم میپرسند که اقای دلیجه جوابت رو داد یا نه؟ما همه مون منتظریم.من روزی 7 الی 8 بار میام به سایتتون به امید اینکه جواب من رو داده باشید.(البته این رو هم میدونم که شما کار دارید و سرتون شلوغه)لطف میکنید اگه سریع پاسخ بدید.ببخشید که اینقدر طولانی شد.بازم ممنون

 198. متقاضی شرکت در کنکور تجربی منطقه 2 هستم.
  ادبیات 14.5 کنکور 80%
  زبان فارسی 13.25
  دین و زندگی 12.75 کنکور 90%
  عربی 13 کنکور 80%
  زبان 15.25 کنکور 80%
  فیزیک 11 کنکور 70%
  شیمی 16.5 کنکور 75%
  ریاضی 18.5 کنکور 90%
  زیست 13.5 کنکور 70%
  زمین 11.5 کنکور 80%

 199. سلام مهندس جان
  دیپلم تجربی متقاضی کنکور تجربی
  ادبیات 17 زبان فارسی 12 کنکور 48
  عربی 18 کنکور 77
  معارف 19.5 کنکور 92
  زبان 17 کنکور 70
  زمین 17 کنکور 28
  ریاضی 16 کنکور 28
  زیست 12 کنکور 56
  فیزیک 17 کنکور 35
  شیمی 17 کنکور 45
  منطقه دو

 200. زیست19.75 – 90
  فیزیک20- 80
  شیمی19.5- 80
  ادبیات19.25-زبان فارسی19.75- 70
  زمین19- 0
  دینی20- 100
  عربی19.5 – 80
  ریاضی19.5- 50
  انگلیسی19.5 – 70
  راستی منطقه1 هستم و کنکور تجربی میدم

  • ببخشید بعضی درسا نمره نهاییش فرق کرد
   زیست 20
   زمین 19.25
   انگلیسی 19
   بقیه نمره ها و درصدا همونان

 201. رشته ریاضی منطقه دو
  زبا فارسی 18 ادبیات 16 کنکور 15 درصد
  عربی18 کنکور 15
  دینی 17.5 کنکور 46
  زبان15 کنکور 0
  حسابان19
  جبر18.5
  هندسه15 ریاضی کنکور 13
  فیزیک 16 کنکور 7 درصد
  شیمی 18.25 کنکور 9درصد

 202. سلام استاد میشه بیزحمت تخمین رتبه ی منو بگین خیـــــــــلی نا امیدم
  نهایی ادبیات 18 کنکور 50
  نهایی عربی 11 کنکور60
  نهایی دینی 14 کنکور 70
  نهایی زبان 16.5 کنکور 60
  نهایی زمین 10 کنکور 60
  نهایی ریاضی 18 کنکور 40
  نهایی زیست 13.75 کنکور 70
  نهایی فیزیک 16.25 کنکور 40
  نهایی شیمی 17.5 کنکور60
  معدلمم 14.76 منطقه 3 هستم منتظر جوابتوووونم

 203. سلام مهندس.فکر کنم از اینکه اسم منو باز ببینید عصبی بشید.شرمنده(اخه خیلی تا حالا نظر دادم واستون)بازم میخواستم ازتون خواهش کنم اگه امکانش هست جواب تخمین رتبمو بگید که اگه بد بود از حالا بخونم واسه سال بعد.تو رو خدا جوابمو بدید.
  من منطقه دو هستم.دیپلم ریاضی دارم و کنکور ریاضی شرکت کردم.
  نمره نهایی ادبیات فارسی۱۹/۵۰درصد کنکور ۴۲
  نمره نهایی زبان فارسی۱۹
  نمره نهایی عربی۱۹/۷۵ درصد کنکور۸۱
  نمره نهایی دینی ۱۹/۷۵درصد کنکور۷۶
  نمره نهایی زبان انگلیسی ۱۹/۵۰ درصد کنکور ۸۴
  نمره نهایی حسابان ۱۹/۵۰ درصد کنکور ۲۳
  نمره نهایی هندسه ۱۹/۵۰
  نمره نهایی جبر ۱۹/۲۵
  نمره نهایی فیزیک ۱۸/۵۰ درصد کنکور۴۵
  نمره نهایی شیمی ۱۹ درصد کنکور ۲۰
  ممنون

  • مهندس دلیجه

   سلام.اگر نظرات صفحات قبل را نگاه می کردین داشتم به ترتیب میومدم.چون شما خیلی اصرار دارید خارج از نوبت انجام میدم 🙂
   تخمین رتبه کنکور 94 ریاضی : با تاثیر نمرات سوم در منطقه 2 بین 900تا 1400 می باشد.
   سوال بیشتر داشتید به موبایلم پیام بدید.

 204. منطقه ۳هستم…..ادبیات۱۸.۵وزبان فارسی ۱۷.۵ وکنکور45
  عربی 19.25وکنکور 40
  دین 20وکنکور69
  زبان18.5وکنکور45
  زمین19.75وکنکور40
  ریاضی18.5وکنکور15
  زیست17.5وکنکور30
  فیزیک 19.25وکنکور0
  شیمی18.75وکنکور30

 205. امید رضایی

  با سلام
  منطقه ۱ هستم.
  منطقه ۱ هستم
  با دیپلم ریاضی قصد شرکت در کنکور ریاضی را دارم
  نمره ی نهایی ادبیات فارسی 20 و در کنکور ادبیات را 85% می زنم.
  نمره ی نهایی زبان فارسی 17
  نمره ی نهایی عربی 17 و در کنکور عربی را ۶۰ % می زنم.
  نمره ی نهایی دین و زندگی 17 و در کنکور دین و زندگی را 75 % می زنم.
  نمره ی نهایی زبان انگلیسی20 و در کنکور زبان انگلیسی را100%می زنم.
  نمره ی نهایی ریاضی 15.5و در کنکور ریاضی را۸۰% می زنم.
  مره نهایی جبرواحتمال :17
  نمره نهایی هندسه ۲ :19
  نمره ی نهایی فیزیک 16.75 و در کنکور فیزیک۸۰% می زنم.
  نمره ی نهایی شیمی 15.5و در کنکور شیمی را 70% می زنم.

 206. مهشید رضایی

  سلام مهشید رضایی منطقه دو
  تجربی و کنکور تجربی
  ادبیات 46درصد…نمره 19،75
  عربی6درصد…نمره16،75
  دینی 80درصد…نمره19،75
  زبان 21درصد…نمره17،75
  زمین 42درصد..نمره19
  ریاضی26درصد..نمره17،25
  زیست 33درصد…نمره17،25
  فیزیک 16درصد…نمره18،5
  شیمی 15درصد…نمره 18،5

  • مهشید رضایی

   سلام من ااصلاح میکنم
   ریاضی 30 درصد
   شیمی 14
   زبان 19
   میدونم همچین فرقی نکرد…ولی حالا خبB-)
   معدلم هم 18و سیزده صدم
   ننره زبان فارسی 20

 207. ریاضی 35..فیزیک14..شیمی52..زیست 62..ادبیات65..دینی65..عربی40..زبان40
  منطقه3…رشته تجربی..مشمول تاثیر معدل نمی باشم

 208. علی هستم منطقه1ریاضی.
  ادبیات 35 …..نمره18.75 زبا فارسی18.25
  عربی15…….نمره18.5
  زبان15……..نمره16.25
  دین وزندگی55….نمره18.5
  ریاضی5……….حسابان17.25 هندسه 16.75 جبر17.5
  فیزیک20……..نمره15.75
  شیمی (منفی 5) ……..نمره18.5

 209. منطقه۳تجربی هستم. ادبیات18.50وزبان فارسی17.50کنکور هم45
  دین20کنکور69. عربی19.25وکنکور40. زبان18.50وکنکور45
  زمین19.75وکنکور40. ریاضی18.50وکنکور15. فیزیک19.25وکنکور0
  شیمی18.50وکنکور30. زیست17.50وکنکور30

 210. سلام خوب هستین ؟ دیگه همه چی تموم شد ولی کاشکی بهتر از این تموم میشد گگگگگگ
  پاسخ نامه رو حتی چکم نکردم ولی حدس میزنم درصدام اینجوری شه خواهش میکنم بگین امسال چی میارم با این درصدا که اگه اوضام خیلی داغونه دل بزنم به دریا و دوباره شروع کنم هه حتی فکر این درصدا رو هم نمیکردم
  دیپلم تجربی و کنکور تجربی دادم قبلا نمره هام گفتم ولی دوباره میگم
  ادبیات 20 زبان فارسی 19.75………………….کنکور 40
  دینی 19……………………کنکور 60
  عربی 20…………………..کنکور 40
  زبان19.5……………………کنکور 65
  زمین20…………………….کنکور 10
  ریاضی19.5…………………کنکور 20
  زیست20…………………..کنکور 40
  فیزیک20…………………….کنکور 20
  شیمی19.75………………..کنکور60
  منطقه 1
  خواهش میکنم جواب بدین بدونم باید چیکار کنم

 211. سلام

  راستش از اونجایی که ریاضی فیزیکتون خوبه و زیست و شیمیتون 0 هست .تخمین رتبه درمورد شما کمی سخته. چون این اتفاق در رشته تجربی غ عادی هست. کسی ریاضیشو 43 بزنه فیزیک سخت امسالو 20 ولی زیست وشیمیش 0 باشه.

 212. سلام و تشکر بابت وقتی که میذارید
  دیپلم ریاضی،کنکور ریاضی منطقه 1
  ادبیات 19 و زبان فارسی 18.5/ کنکور60%
  عربی 20/کنکور 60%
  دینی 18.5/ کنکور75%
  زبان 18/ کنکور 50%
  حسابان 17، جبر 16، هندسه 17/کنکور40%
  فیزیک 16.5/کنکور30%
  شیمی 19.5/کنکور 10%

 213. مهشید رضایی

  آقای مهندس….خواهش میکنم زود بگید…خیلی خیلی ممنون…خب میدونم سرتون شلوغه ولی آخه تا شما بگید که نتایج اومده!والا زندگی هممون رو هواست…:-? 🙁
  بعدشم راسته که میگن نمرات روی رتبه های چار رقمی زیاد تأثیر نداره؟؟؟ خدا کنه ک دروغ باشه… تنها امیدم ب نمره ها و معدله…:|

 214. زبان فارس 14.75 ادبیات 13.5 کنکور 64%
  عربی 10.75 کنکور 75%
  زبان 13 کنکور 68%
  دینی 15.25 کنکور 64%
  زیست 14 کنکور 66%
  فیزیک 13.5 کنکور67%
  ریاضی 12.5 کنکور 73%
  شیمی 16 کنکور71%
  زمین شناسی 10 کنکور 68%
  لطفا رتبه احنمالی بفرمایید
  متشکرم

 215. منطقه 2

 216. سلام مهندس تو رو خدا جوابم رو بدید با این درصد ها و نمرات رتبم در منطقه و کشور چند میشه؟
  منطقه 1 هستم
  ادبیات 40%———نمره نهایی ادبیات 15.75 نمره نهایی زبان فارسی 17.25
  عربی 40%———-نمره نهایی عربی17.25
  دینی 75%———-نمره نهایی دینی 17
  زبان 40%————نمره نهایی زبان 16
  ریاضی 58%——–نمره نهایی حسابان 20 نمره نهایی هندسه18 نمره نهایی جبرواحتمال 18.5
  فیزیک 70%———نمره نهایی فیزیک 19.5
  شیمی 28%——–نمره نهایی شیمی 18.5

 217. فیض الله

  سلام مهندس تورو خدا جواب بده.دیپلم ریاضی دارم در گروه تجربی شرکت کرده ام.سهمیه:منطقه2 نمره ادبیات:15.کنکور:65 نمره زبان فارسی:15/5 نمره عربی:17کنکور55 دین وزندگی:16/75کنکور75 زبان خارجه:12.25کنکور:50 حسابان:14.75ریاضی کنکور:70 فیزیک:13/5کنکور:65 شیمی:12کنکور:60 زیست کنکور:70 زمین شناسی:0

 218. اوطلب کنکور تجربی منطقه 3 با دیپلم تجربی
  ادبیات امتحان نهایی 19.25وزبان فارسی 17.75در کنکور 68
  عربی 19.25ودر کنکور 78
  دینی 19.75ودر کنکور84
  زبان 20 ودر کنکور 78
  زمین 17.75 ودر کنکور0
  ریاضی 19.25 ودر کنکور 52
  زیست 18.75 ودر کنکور 77
  فیزیک 19.75 ودر کنکور 68
  شیمی 19.5 و در کنکور 80
  آقای دلیچه من اینا رو خودم با پاسخ نامه قلم چیکه بعد کنکور اومد تصحیح کردم و دیگه حال و حوصله حساب و کتاب با پاسخ سنجش رو ندارم به نظرتون ممکنه چقدر بالا و پایین بشن؟
  با تشکر

  • سلام،مهندس پس کی جواب میدین مردیم از بس هی دم دیقه اومدیم سایتتون.باتشکر

 219. فیض الله

  مهندس باباتوروخدا تورو به هرچی دوس داری قسمت میدم دارم ازخفت دق میکنم جواب بده ؟اگه قبول نمیشم واسه کنکور 95بامعدل 14/18(ریزنمرات دوپیام بالاترهستش)دیپلم ریاضی امیدی به پزشکی هستش؟.توروخداااااااااااااااجواب بده باباجواب بده جزتونمیدونم ازکی بپرسم همه میگن نمیدونم من چه خاکی به سرم بریزم بابابه کی بگم

 220. سلام.ببخشید چقدر میشه به این تخمین رتبه اعتماد کرد؟