دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:تحلیل آزمون

برچسب آرشیوها:تحلیل آزمون

روش جمع بندی با آزمون های شبیه سازی

روش جمع بندی با آزمون های شبیه سازی قبل از هر چیز از تمامی توان خود‌ استفاد‌ه کنید‌. به‌طور حتم، تا‌ به‌حال مسابقه‌های د‌و‌مید‌انی را د‌ید‌ه‌اید‌. لحظه‌های آخر که د‌وند‌ه‌ها، به‌خط پایان نزد‌یک می‌شوند‌ را تجسم کنید‌. آنان تلاش می‌کنند‌ به هر روش ممکن (البته اخلاقی) خود‌ را سریع‌تر از ...

ادامه مطلب