دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:توان مفدی دفیزیک 3

برچسب آرشیوها:توان مفدی دفیزیک 3

جزوه توان مفید مولد فیزیک سوم

از توان تولیدی مولد، قسمتی در داخل خود مولد و باقی مانده در مقاومت های بیرونی مدار مصرف می شود. اگر توان تولیدی در مولد را با pt، توان مصرفی مولد را با p′ و توان مفید مولد را با p   را با نشان دهیم، باید داشته باشیم……. دانلود ...

ادامه مطلب