دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه اتحادها

برچسب آرشیوها:جزوه اتحادها

دانلود خلاصه اتحادها و عبارت های جبری ریاضی

درسنامه ی اتحادها و عبارات جبری درسنامه ی  بخش های اتحادها و عبارتهای جبری که شامل  شامل مباحث: یک جمله ای ها، درجه ی یک جمله ای ها، چند جمله ای، درجه چند جمله ای، چند جمله ای استاندارد، ضرب یک جمله ای، ضرب چند جمله ای ها، جمع و تفریق چند ...

ادامه مطلب