دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه زیست زنتیک جمعیت

برچسب آرشیوها:جزوه زیست زنتیک جمعیت

تکنیک های جدید ژنتیک جمعیت زیست شناسی

مسایل زیر با استفاده از تکنیک حل میشه : مثال ) اگر فراوانی الل هموفیلی در یک جمعیت ۰٫۲ باشد چند درصد مردان این جمعیت هموفیل هستند؟ چند درصد زنان این جمعیت هوفیل هستند؟ چند درصد این جمعیت هوفیل هستند؟ چند درصد زنان این جمعیت سالم ناقل هستند؟ چند درصد ...

ادامه مطلب