دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:سرگذشت ریاضیات

برچسب آرشیوها:سرگذشت ریاضیات

تاریخچه ی ریاضی از انسان اولیه تا..

سرگذشت ریاضیات انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور که مثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه‌هایش را می‌داند انجام می‌داد. اما بزودی مجبور شد وسیله شمارش دقیقتری بوجود آورد. لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای ...

ادامه مطلب