دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:شبکه ی بلور

برچسب آرشیوها:شبکه ی بلور

دانلود جزوه ی شبکه ی بلور شیمی

شیمی کنکور مبحث شبکه ی بلور شامل پرسش های ۴ گزینه ای به همراه پاسخ تشریحی و آموزش کامل نگات مربوط شبکه ی بلور یا رابطه ای میان انرژی شبکه و نقطه ی ذوب یک ترکیب یونی وجود دارد؟ در صورتی که نوع شبکه ی بلور و نسبت شعاع کاتیون به ...

ادامه مطلب