دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:نکات نور هندسی فیزیک 1

برچسب آرشیوها:نکات نور هندسی فیزیک 1

جزوه جمع بندی مبحث نور فیزیک

این جزوه ی توپ ۱۲ صفحه ای کل نکات نور فیزیک اول دبیرستان را جمع بندی کرده است. پس از ارایه نکات هر بخش تست هم ازش حل شده است. این جزوه ی فیزیک شامل بخش های زیر است : سایه و نیم سایه آینه تخت شکست نور عمق حقیقی ...

ادامه مطلب