دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:پارادوکس چرخ ها

برچسب آرشیوها:پارادوکس چرخ ها

پارادوکس چرخ ارسطو (اگه گفتی چرا؟)

پارادوکس چرخ ارسطو دو چرخ با شعاع های متفاوت ولی هم محور داریم. اگر چرخ بزرگتر را روی سطحی بغلتانیم چرخ کوچکتر نیز همراه آن خواهد چرخید. و بلعکس اگر چرخ کوچکتر را روی میله ای که موازی با سطح است بغلتانیم چرخ بزرگتر نیز خواهد چرخید. اگر چرخ بزرگتر ...

ادامه مطلب