دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:آموزش تکنیکی زیست

برچسب آرشیوها:آموزش تکنیکی زیست

تکنیک های رمزگذاری زیست شناسی

بخضی از ترفندها و تکنیک های زیست شناسی در این جزوه آورده شده است. شما با استفاده از بازی با کلمات قادرخواهید بود نکات زیست را یادبگیرید. جهت حرکت جریان هوا درون دستگاه تنفسی پرنده تعذاد میتوز و تعداد سلولها(گیاهی) اجزای بزرگ و کوچک حاصل رشد سلول تخم زمان و محل ترشح ...

ادامه مطلب