دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:با ارایه ی مثال ها و تست های متنوع برای تسلط بیشتر

برچسب آرشیوها:با ارایه ی مثال ها و تست های متنوع برای تسلط بیشتر

دانلود چکیده فیزیک سال دوم ، ویژگی های ماده

شامل مباحث: حالت های مختلف مواد نیروی بین مولکولی نیروی چسبندگی کشش سطحی خاصیت مویینگی چگالی مواد فشار فشار هوا فشار در مایعات فشار در مایعات با درنظر گرفتن هوا اصل پاسکال بالابر هیدرولیکی فشار گازها فشارسنج با ارایه ی مثال ها و تست های متنوع برای تسلط بیشتر امیدوارم ...

ادامه مطلب