دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:تعریف عدد پی

برچسب آرشیوها:تعریف عدد پی

روش های محاسبه عدد پی ریاضی

فرمول هایی برای تولید عدد پی عدد گنگ پی یکی از اعداد ویژه ریاضی است که قرن ها ریاضی دانان را به خود مشغول نموده است. این عدد که حاصل تقسیم محیط یک دایره بر طول قطر آن می باشد عددی متعالی است به عبارت دیگر قابل ترسیم نیست. عدد ...

ادامه مطلب