دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:توصیف ریاضیات

برچسب آرشیوها:توصیف ریاضیات

تعریف ریاضیات و کاربردهای آن

ویژگیهای مهم ریاضیات انتزاعی بودن انتزاعی بودن ، حتی در حساب ساده هم دیده می‌شود. با عددهای مجرد را به کار می‌بریم، بدون این که هر بار به بستگی آنها با چیزهای مشخص توجه کنیم. در هندسه جدول ضرب را به روش انتزاعی یاد می گیریم، جدولی که عددها را ...

ادامه مطلب