دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:شاید مقصر خودمان باشیم

برچسب آرشیوها:شاید مقصر خودمان باشیم

شاید مقصر خود ما باشیم!

یک داستان پندآموز زیبا براتون آماده کردم که میتونید در درس خوندن و زندگی خود به کار ببرید. مردی متوجه شد که همسرش خوب نمی شنود وشنوایی اش کم شده است. به نظرش رسیدکه همسرش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست این موضوع را چگونه به او بگوید . بدین ...

ادامه مطلب