دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:شکست نور فیزیک 1

برچسب آرشیوها:شکست نور فیزیک 1

جزوه کلاس تست شکست نور فیزیک

در قسمت نور و بازتاب گفته شد که نور به خط راست حرکت میکند.در این قسمت نیز این قانون صادق است، لیکن وقتی نور وارد محیطی شود که سرعت حرکتش در آن با محیط قبلی تفاوت کند ) به صورت مایل وارد شود،نه عمود( “میشکند”.در اینجا پرتو نور، مسیر را ...

ادامه مطلب