دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:مدیریت مدرن

برچسب آرشیوها:مدیریت مدرن

پروفسور الوانـی : ضرورت دوره DBA و MBA

اهمیت و ضرورت دورهDBA و  MBAاز نگاه پروفسور الوانـی در سرزمین ایران که خداوند کمال سرمایه های انسانی و طبیعی را در آن به ودیعه نهاده است، باید بهترین نتایج ازاین مواهب برای همگان حاصل شود. اما اگر چنین نیست باید بپذیریم که در اداره این منابع و ذخایر یعنی ” ...

ادامه مطلب