دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:مطالعه متمرکز

برچسب آرشیوها:مطالعه متمرکز

دانلود کتاب مطالعه موفق با تمرکز

ازیکی ازفیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند: آیا بعد از این همه دانش و فرزانگی و ریاضت هنوزهم به ریاضت مشغولی؟ گفت: آری. گفتند: چگونه؟ گفت: وقتی غذا می خورم صرفاً غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم. این شاید بزرگ ترین ثمره ی تمرکز است. آیا شما ...

ادامه مطلب