دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:موفقیت و صبر کنکوری

برچسب آرشیوها:موفقیت و صبر کنکوری

تفکر سیستمی برای موفقیت در کنکور

روند هزینه کردن دولت آمریکا برای امنیت نظامی طی ربع قرن اخیر! به نمودار افقی که سال هست توجه  کنید@     تصور کنید مدیر مدرسه ی شما می گوید : یکی از دبیران مدرسه که خیلی کم صبر بود، پس از دعوای کلامی با مدیر برای همیشه از مدرسه ...

ادامه مطلب