دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:نسبیت فیزیک

برچسب آرشیوها:نسبیت فیزیک

لطیفه ی ریاضی خدا و انسان

یک روز یکی از خدا میپرسه خدایا ۱۰۰۰ سال برات چقدر ؟ خدا میگه به اندازه یک دقیقه باز از خدا میپرسه خدایا ۱۰۰۰۰۰۰۰دلار برات چقدر؟ خدا میگه به اندازه یک ریال بعد میگه خدایا میشه یک ریال به من بدی ؟ خدا میگه باشه فقط یک دقیقه صبر کن داستان ...

ادامه مطلب