دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
کانال تلگرام ریاضی 100

رشته ی دامپروری

رشته ی دامپروری
رشته ی دامپروری

نام رشته: دامپروری

رشته ای که درک آن برای بسیاری از شهرنشینان دشوار است گر چه هر روز با محصولات لبنی سر و کار دارند اما منشاء آن کمتر در ذهنشان نقش می بندد .برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته دامپروری و به منظور نیل به خودکفایی در تهیه پروتئین حیوانی مورد نیاز لازم است که متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش وتجربیات خود تولید اقتصادی محصولات دامی را بطور علمی امکان پذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید این محصولات نموده و در امور تحقیقات آموزش و برنامه ریزی دامپروری خدمت نمایند.

تعریف و هدف
مطالعه و بررسی درزمینه غذا و تغذیه دام ، اصلاح نژاد و بالابردن تولید اقتصادی با استفاده از اصول بهداشت و مدیریت در پرورش دام و نگهداری محصولات دامی رشته ای از علوم کشاورزی راتشکیل میدهد که تحت عنوان دامپروری نامیده می شود

هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته دامپروری تربیت افرادیست که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه های مختلف تولید، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت مربی در دبیرستانهای کشاورزی و به عنوان مجری تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی  دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشا خدمت باشند

طول دوره و شکل نظام:
براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول دوره کارشناسی دامپروری چهار سال است.
دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره رادر مدت مذکور بگذرانند، حداکثر مدت مجاز تحصیلات این دوره شش سال است.
هر سال تحصیلی شامل دونیمسال می باشد و در هر نیمسال ۱۷ هفته کامل آموزشی وجود دارد.
نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال ۱۷ ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدهای درسی:
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ۱۴۶ واحد است به شرح زیر:
دروس عمومی: ۲۳واحد
دروس پایه: ۳۳واحد
دروس اصلی کشاورزی: ۳۷واحد
دروسی تخصصی ۵۳ واحد که شامل ۴۷واحددروس تخصصی الزامی و ۶ واحد دروس انتخابی است.

ضرورت و اهمیت
برقراری رشته دامپروری برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش تولید در هر واحددامی و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور موثر باشند. با توجه به تعداد زیاد دام و طیوری که در مملکت وجود دارد لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته دامپروری هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برایافزایش تولید از طرق کمی و کیفی استفاده بعمل آید.
با توجه به مطالب فوق ضرورتو اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکارگرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته دامپروری در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند، مشخص میشود.

بازار کار:
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند
به عنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری
– به عنوان کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف دامپروری در واحدهای اجرایی وزارت کشاورزی وزارت جهاد سازندگی و غیره
به عنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی ومجری امور تحقیقات کشاورزی

منبع : ریاضی ۱۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *